Od diplomanta do profesionalnega prevajalca: Marija Gračić

Marija Gračić Pred 5 let Komentar

S Ciklopeo sem kot samostojna prevajalka začela sodelovati v dveh mesecih po diplomi. Na začetku sem v pisarno prihajala po potrebi in delala predvsem na manj zahtevnih projektih lokalizacije.

Od-diplomanta-do-profesionalnega-prevajalca-Marija-Gračić
Marije Gračić

Leta 2012 sem diplomirala iz angleškega jezika in književnosti ter primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti v Zagrebu. Ker sem končala prevajalsko smer študija angleškega jezika, sem se želela zaposliti prav kot prevajalka. Po priporočilu takratne predstojnice Oddelka za anglistiko sem bila zelo kmalu po diplomi povabljena na razgovor v agencijo Ciklopea.

S Ciklopeo sem kot samostojna prevajalka začela sodelovati v dveh mesecih po diplomi. Na začetku sem v pisarno prihajala po potrebi in delala predvsem na manj zahtevnih projektih lokalizacije. Kmalu sem pridobila naziv prevajalke pripravnice, ki je s seboj prinesel tudi večjo odgovornost, delo na novih projektih in obvladovanje različnih prevajalskih področij.

Kot največjo prednost dela v Ciklopei bi izpostavila prav profesionalno in prijetno delovno okolje ter sodelovanje s sodelavci.

Danes, skoraj tri leta od mojega prihoda v Ciklopeo, prevajam in lektoriram besedila iz področij marketinga, medicine, farmacije, industrije, tehnologije ter poslovna in pravna besedila. Še posebej sem vesela, da sem na ta način pridobila pestre izkušnje in da se danes zavedam dejstva, da vsak prevod s seboj prinaša tudi posebne izzive, ki jih zahvaljujoč Ciklopei zdaj znam tudi uspešno premagovati.

Najprej sem delala v glavni prevajalski pisarni v Zagrebu, po vrnitvi v Reko, svoj rojstni kraj, pa sem začela delati v Ciklopeini podružnici, kjer so me sodelavke toplo sprejele medse. S svojimi sodelavci v Zagrebu in Beogradu, tako z vodjami projektov kot s prevajalci, sem še vedno vsak dan v stiku in vesela sem, da smo drug drugemu vedno na voljo, naj gre za pomoč ali sodelovanje.

Kot največjo prednost dela v Ciklopei bi izpostavila prav profesionalno in prijetno delovno okolje ter sodelovanje s sodelavci. Prav tako sem vesela, da imamo pogosto priložnost sodelovati v različnih internih in zunanjih izobraževanjih ter specializiranih delavnicah, namenjenim nadaljnjem usposabljanju. Na koncu bi še želela poudariti dejstvo, ki je še posebej pomembno v kontekstu trga dela danes, in to je, da Ciklopea študentom po koncu študija vedno ponudi priložnost in jim zagotavlja mentorstvo starejših ter izkušenejših sodelavcev.

Komentarji

Povezani članki