Podjetje Topomatika je avtomatiziralo lokalizacijo spletnega mesta in razvilo digitalne prevajalske zmogljivosti s Ciklopeo

Topomatika je vodilno podjetje v panogi natančnega industrijskega 3D-meroslovja na slovenskem, hrvaškem in srbskem trgu. Podjetje je specializirano za 3D-digitalizacijo, vključno s skeniranjem, merjenjem in manipuliranjem oblik, dimenzij in deformacij predmetov, ki so lahko veliki vse od desetin milimetrov do več deset metrov.

topomatika

Izziv

Na nas so se obrnili zaradi lokalizacije svojega spletnega mesta v slovenščino. Poleg zagotavljanja lokalizacijskih storitev smo stranki pomagali razviti tudi digitalne zmogljivosti in infrastrukturo, ki ji bo omogočila hitrejšo in nemoteno lokalizacijo spletnega mesta ter njegove morebitne posodobitve v prihodnosti.

Naša naloga je bila celovita lokalizacija strankinega spletnega mesta na platformi WordPress s prilagoditvijo vse spletne vsebine, ki je vidna uporabnikom. V ta namen je bilo treba rešitev avtomatizirati in prilagoditi strankini obstoječi infrastrukturi.

Rešitev

Ker je bil že od začetka cilj razvoj prevajalskih zmogljivosti za prihodnjo uporabo, smo se odločili za integracijo orodja za računalniško podprto prevajanje Memsource 

z vtičnikom WPML zaradi njegove infrastrukture v oblaku, enostavnosti in zmogljivosti.

Po tehnični pripravi, ki je vključevala testiranje in prilagoditev platform ter orodij WordPress, WPML in Memsource strankinim zahtevam in arhitekturi spletnega mesta, ter vseh korakih, ki jih bilo treba izvesti ročno, je naša jezikoslovna ekipa začela svoje delo v programu Memsource.

Jezikovna prilagoditev je bila izvedena pravočasno in skladno s postopkom TEP, ki je vključeval prevod, urejanje, lekturo ter računalniško podprto preverjanje kakovosti. Po strankinem pregledu lokalizirane vsebine in njeni potrditvi, smo vso vsebino tudi objavili na spletu.

Sledilo je vnovično preverjanje lokalizirane vsebine na spletnem mestu, ki so ga opravili profesionalni jezikoslovci. Postopek je vključeval preverjanje integracije lokalizirane vsebine v smislu postavitve in drugih tehničnih vidikov ter vse manjše naloge, ki jih je treba opraviti ročno, kot so dodajanje slik in SEO-naslovov/opisov.

Večdisciplinarno znanje in predanost Ciklopeinih ekip sta nam zagotovila lokalizacijsko storitev po meri, prilagojeno našim potrebam.

Nenad Drvar, vodja oddelka deformacij

Rezultat

Rezultat vseh faz projekta je CAT-infrastruktura v oblaku, prilagojena strankinim potrebam. Vse naslednje lokalizacije v druge jezike bodo zahtevala manj časa in virov, medtem ko je rezultat lokalizacije v tem jezikovnem paru tudi prevajalski spomin, digitalna zmogljivost, ki omogoča enostavnejšo, hitrejšo in stroškovno učinkovitejšo lokalizacijo vseh naslednjih posodobitev obstoječe vsebine ter zagotavlja popolno slogovno, tehnično in terminološko doslednost.

Tehnološko-ekletične rešitve za vaše podjetje

Strokovno in centralizirano večjezično upravljanje.