Blog

Jezikovna napaka št. 12: pomišljaj/vezaj

Ciklopea Pred 5 let
Језичка грешка бр. 27: гледати телевизију / гледати телевизор

Če smo se prejšnji teden prikotalili do pomišljaja, se tokrat odkotalimo še do vezaja. Vezaj uporabite v naslednjih primerih: Med besedami, ki bi jih vezali z in slovensko-hrvaški slovar (slovenski in hrvaški slovar) belo-modro-rdeča zastava (bela, modra in rdeča zastava) Številka in beseda v zloženkah 2-kratni (zmagovalec) 50-odstoten (50 odstotkov) 4-letna (vojna) Črka in beseda […]

Beri naprej

Jezikovna napaka št. 11: pomišljaj/vezaj

Ciklopea Pred 5 let
Језичка грешка бр. 27: гледати телевизију / гледати телевизор

Pa smo se prikotalili do ene izmed najpogostejših napak v slovenskem jeziku. Pisanje vezaja in pomišljaja povzroča veliki večini precej težav, zato bomo danes predstavili pravila za pisanje pomišljaja, naslednji ponedeljek pa se bomo posvetili še vezaju. Pomišljaj (namig: to je tista daljša črtica) označuje zamolk, kaže na vrivke v stavku in nadomešča narekovaj. Poznamo […]

Beri naprej

Jezikovna napaka št. 10: z nožem/nožom

Ciklopea Pred 5 let
Језичка грешка бр. 27: гледати телевизију / гледати телевизор

Pri tem in podobnih primerih sicer ponavadi kar sami slišimo, da smo naredili napako, pa vendar je tukaj še pravilo, če uho zataji. Pri besedah, katerih osnova se konča na c, č, ž, š, j zamenjajte črko »o« (ki se vam verjetno rada prikrade na konec besede) s črko »e«. Primeri: brivec – z brivcem […]

Beri naprej

Jezikovna napaka št. 9: predlog k/h

Ciklopea Pred 5 let
Језичка грешка бр. 27: гледати телевизију / гледати телевизор

Verjamemo, da že pojasnjeno pravilo o uporabi predloga s/z že popolnoma obvladate, zato si oglejmo še en par, ki marsikomu neredko povzroča težave. Videli boste, da je pravilo več kot enostavno in da je popolnoma nepotrebno vsakič skakati k/h mizi in vklopiti računalnik ali pa se usesti v avto in se slabe volje odpraviti h/k […]

Beri naprej

Jezikovna napaka št. 8: ime in priimek/priimek in ime

Ciklopea Pred 5 let
Језичка грешка бр. 27: гледати телевизију / гледати телевизор

V skladu s slovenskim pregovorom, ki pravi, da »Preveč še s kruhom ni dobro«, bomo tokrat kratki in jedrnati. Slovenski pravopis (2001, člen 41) pravi takole: “Pri dvodelnih imenih je pravilno zaporedje ime – priimek (Ivan Tavčar); v abecednih seznamih pišemo včasih priimek pred imenom, najbolje z vejico: Pipan, Marko.” Mala malica, se strinjamo?

Beri naprej

Jezikovna napaka št. 7: delavni/delovni

Ciklopea Pred 5 let
Језичка грешка бр. 27: гледати телевизију / гледати телевизор

Kaj ponavadi rečete zase? Da ste delovni ali delavni? Če vam je uporaba teh dveh pridevnikov do zdaj delala preglavice, vam od tega ponedeljka zagotovo ne bo več. Začnimo z definicijama. Delaven – ki rad dela, dejaven, aktiven, npr. delaven človek, delaven kot mravlja. Deloven – nanašajoč se na delo, npr. delovni načrt, delovni prostor, […]

Beri naprej

Jezikovna napaka št. 6: grem delat/grem delati

Ciklopea Pred 5 let
Језичка грешка бр. 27: гледати телевизију / гледати телевизор

Priznamo, primer res ni najbolj posrečen, pa vendar … Pravilo za uporabo nedoločnika oz. namenilnika je naslednje: Namenilnik (delat) uporabite ob glagolih, ki označujejo premikanje (grem, hodim, peljem se …). Nedoločnik (delati) pa uporabite pri: – naklonskih glagolih (glagolih, ki izražajo zaželenost, hotenje, namero, čustveno stanje, npr. morati, moči, nameravati, bati se …), – faznih […]

Beri naprej

Jezikovna napaka št. 5: treba/potrebno

Ciklopea Pred 5 let
Језичка грешка бр. 27: гледати телевизију / гледати телевизор

1. Vlogi je treba priložiti dokumentacijo. 2. Vlogi je potrebno priložiti dokumentacijo. No, kateri je pravilen? 🙂 Pravilen je prvi primer. Poglejmo pravilo. – Potreben je pridevniška beseda, ki se navadno uporablja kot levi prilastek ali povedkovo določilo. Primer: Za življenje je potreben kisik. Zbrala sem vso potrebno dokumentacijo. – Treba se uporablja ob pomožnem […]

Beri naprej

Jezikovna napaka št. 4: storitev/usluga

Ciklopea Pred 5 let
Језичка грешка бр. 27: гледати телевизију / гледати телевизор

Ker je napačna raba teh dveh besed precej pogosta, začnimo kar z njuno definicijo. Storitev – naročeno delo, ki se opravi za koga navadno za plačilo (podjetje opravlja določene storitve). Usluga − kar se naredi za koga iz prijaznosti, naklonjenosti, ustrežljivosti (prositi koga za uslugo). Zdaj se verjetno strinjamo, da npr. gostinske storitve in komunalne […]

Beri naprej

Jezikovna napaka št. 3: zapis datuma

Ciklopea Pred 5 let
Језичка грешка бр. 27: гледати телевизију / гледати телевизор

Za zapis datuma obstaja nekaj enostavnih pravil. – Če datum zapisujemo s številkami, moramo upoštevati pravilo, da je pika levostično ločilo, zato med piko in naslednjo številko stoji presledek. Primer: 21. 7. 2014 – Če ime meseca zapisujemo z besedo, je pravilen naslednji zapis: 21. julij 2014 Naj vas pika ne zavede; v takem primeru […]

Beri naprej