Kratice pri komunikaciji preko SMS-sporočil in spleta

Maja Peradin Pred 7 let 4 min branja

Komunikacija preko SMS-sporočil in spleta je zaslužna za nastanek določene oblike neformalne pisne komunikacije.

Internet and SMS Acronyms | Translation | Blog | Ciklopea
Ko smo iskali šifre in kratice, ki se uporabljajo za komunikacijo preko SMS-sporočil in spleta, nas je presenetilo, koliko jih ne poznamo.

Komunikacija preko SMS-sporočil in spleta je zaslužna za nastanek določene oblike neformalne pisne komunikacije, ki nam je vsem že dobro znana. Sporočilo je na mobilnem telefonu ali v klepetu treba napisati hitro, jedrnato in s čim manjšim številom znakov. Poleg besedila v to komunikacijo vključujemo tudi slike, simbole in številke, zato bi lahko rekli, da gre pri komunikaciji preko SMS-ov in spleta za prava šifrirana sporočila. Toda te šifre so že vsesplošno znane. Ali pač?

Ko smo iskali šifre in kratice, ki se uporabljajo za komunikacijo preko SMS-sporočil in spleta, nas je presenetilo, koliko jih ne poznamo. Številni bi se ob tem nasmehnili in trdili, da vse kratice (v glavnem angleškega izvora) v tej vrsti komunikacije dobro poznajo, toda tudi sami bi bili presenečeni nad tem, za koliko kratic še sploh niso slišali. Za tiste, ki bi želeli preskusiti svoje znanje, smo sestavili seznam, razdeljen v tri skupine, od preprostih do težjih primerov. Pomene kratic lahko najdete na koncu članka*.

Kratice pri komunikaciji preko SMS-sporočil in spleta | Blog | Ciklopea

Če je vaše znanje angleških kratic na visoki ravni, vas bo morda presenetila domišljija pri ustvarjanju slovenskih kratic v SMS-sporočilih. Kar se tiče njihove številčnosti, na žalost, še vedno zaostajajo za bogatim izborom v angleškem jeziku, ki smo jih v Sloveniji za komunikacijo preko SMS-sporočil in spleta samo prevzeli. Tu je naš izbor nekaterih slovenskih kratic z njihovim pomenom:

JU3 = jutri

Mi2 = midva

RTM = rad/-a te ‘mam

MMG = mimogrede

PMSM = po mojem skromnem mnenju

FSM = fajn se ‘mej

NP = ni problema

LP = lep pozdrav

Če vam ni uspelo razvozlati pomena zgornjih kratic, ne skrbite, saj nastajajo tako hitro, da je nemogoče spremljati njihov razvoj. Najbolj presenetljivo dejstvo o kraticah je, da vsak dan nastajajo nove in da jih lahko ustvari kdor koli. Želimo vam uspešno ustvarjanje novih kratic in odkrivanje pomena starih.

Poleg besedila v to komunikacijo vključujemo tudi slike, simbole in številke, zato bi lahko rekli, da gre pri komunikaciji preko SMS-ov in spleta za prava šifrirana sporočila.

*Pomeni angleških kratic:

aka = also known as (znan tudi kot)

b/c = because (ker, zato)

brb = be right back (takoj bom nazaj)

B4 = before (pred, preden)

FYI = for your information (v védenje)

2moro = tomorrow (jutri)

cu@ = see you around (se vidiva)

atb = all the best (vse naj)

ayor = at your own risk (na lastno odgovornost)

bil = boss is listening (šef posluša)

btdt = been there done that (to sem že dal skozi)

gtg = got to go (iti moram)

cid = consider it done (že opravljeno)

f2f = face to face (v živo)

afaik = as far as i know (kolikor vem)

bhl8 = be home late (pozno bom doma)

cull = see you later (se vidiva pozneje)

hand = have a nice day (lepo se imej)

kwim = know what I mean (veš, kaj mislim?)

ttyl = talk to you later (se slišiva pozneje)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Povezani članki