Ključ do uspeha pri prevajanju gradiv za klinična preskušanja

Mladen Stojak Pred 5 let 5 min branja

Dobro znana fraza slab prevod lahko pomeni več stvari. Prvi pomen se, razumljivo, nanaša na besedilo (ali katero koli drugo gradivo), ki vsebuje pomenske, slogovne, slovnične in pravopisne napake. Drugi pomen, ki ima lahko resnejše posledice, se nanaša na zamudo ali odpoved umestitve izdelkov na trg, izgubo časa, virov in energije ter, kar je najhuje, ustvarjanje negativnega vtisa na tujem trgu, kar je prav tako cena slabega prevoda.

Kako to preprečiti?

Translating Clinical Research

Koncept jezikovne rešitve

Dovolite mi, da z vami delim skrivnost o nudenju kakovostnih jezikovnih storitev:

ne potrebujete prevoda, ampak jezikovno rešitev, kar je v jezikovni panogi dejansko drugo ime za proces brez napak.

Zdaj se verjetno sprašujete, zakaj tega niste slišali že kdaj prej.

Niste krivi vi, ampak trg jezikovnih rešitev, ki poudarja prevajanje, medtem ko v resnici, če delate v izrazito regulirani panogi, kot je farmacevtska industrija, potrebujete več od »navadnega« prevoda.

Potrebujete celovito rešitev, pri kateri boste prepričani v to, da ne bo prišlo do napak in da bo vaše gradivo oddano pravočasno.

Zakaj?

Ker vsaka napaka ali zamujeni rok pomeni porabo časa, denarja in energije, negativno vpliva na vaš ugled in ogroža celotno kakovost vašega izdelka ali storitve.

Kakšna je torej razlika med »navadnim« prevodom in jezikovno rešitvijo?

Glavni del jezikovne rešitve je še vedno prevajanje, vendar ta vključuje tudi dodatne storitve in korake, ki se izvajajo pred, med in po prevajalskem postopku. Te storitve in koraki se lahko razlikujejo glede na posebne zahteve projekta, vendar običajno vključujejo naslednje:

  • izbiro prave jezikovne ekipe za posamezen projekt na podlagi njihove strokovnosti, jezikovnega para in kakovosti dela,
  • določanje obsega in zahtev posameznega projekta,
  • uporabo ustrezne tehnologije (računalniško podprto prevajanje ali orodja CAT),
  • razvoj in uporabo ustreznih prevajalskih virov (terminoloških baz in prevajalskih spominov),
  • strokovno prevajanje, ki ga izvajajo prevajalci,
  • strokovno lekturo ali korekturo prevedenega gradiva, ki jo izvajajo lektorji ali korektorji, ki sestavljajo drugo jezikovno ekipo,
  • lekturo, ki jo opravi strokovnjak za zadevno področje (po potrebi),
  • računalniško podprto preverjanje, ki zagotavlja kakovost (QA),
  • prelom in grafično pripravo (DTP) ter dodatne storitve (po potrebi).

Medicina, farmacija in jezik

Na kateri točki se lokalizacija in druge jezikovne storitve srečajo s farmacevtsko industrijo?

Če bi zdravila in medicinske pripomočke imeli za izdelke, bi ugotovili, da sta prevajanje in lokalizacija nujni orodji za poslovanje na svetovnih trgih.

A če se spomnimo, da so izdelki za zdravstveno oskrbo namenjeni izboljšanju kakovosti življenja in zdravja, postane jasno, da razvoj jezikovnih rešitev za medicino in farmacijo zahteva poseben pristop, visoko stopnjo strokovnosti in strog postopek nadzora kakovosti.

Jezikovne rešitve za klinična preskušanja

Klinično preskušanje je ena od ključnih faz v razvoju farmacevtskih izdelkov. Z njim se preverjata varnost in delovanje novih zdravil, namenjenih ljudem.

Preskušanja se odvijajo v zdravstvenih ustanovah in bolnišnicah (središčih za klinična preskušanja) ter vključujejo široke skupine sodelujočih, vključno z udeleženci v preskušanju, preskuševalci in drugimi zdravstvenimi delavci, člani etičnih odborov in regulatorji.

Z vse pogostejšo selitvijo kliničnih preskušanj na tuje trge se povečuje tudi potreba po lokalizaciji širokega nabora gradiv za preskušanja.

Ta gradiva med drugim vključujejo tudi gradiva, ki so jih napisali zdravstveni delavci za druge strokovnjake (vključno z načrti preskušanj, zahtevami za odobritev in korespondenco z lokalnimi regulatorji), gradiva, ki so jih zdravstveni delavci sestavili za paciente (npr. privolitve po poučitvi), in vprašalnike o zdravstvenem stanju, ki jih izpolnjujejo pacienti sami.

Vsa gradiva za klinično preskušanje so napisana v določenem slogu in z določenim izrazoslovjem, v primeru gradiv, povezanih z regulativnimi zadevami, pa morajo prevedene različice upoštevati posebno izrazoslovje in standarde ciljnega trga. Na prevajalskih projektih morajo zato delati jezikovni strokovnjaki, ki celovito poznajo predpise ciljnega trga, zaželeno ali nujno izrazoslovje in postopek kliničnega preskušanja.

Tukaj pridejo do izraza prednosti razvitega prevajalskega/lokalizacijskega postopka, faza izvedbe tega postopka pa se začne z izbiro najustreznejših jezikovnih strokovnjakov za določen jezikovni par in strokovno področje.

Prevedeni, lektorirani in odobreni deli prevedenih gradiv se hranijo v obliki prevajalskih virov (terminoloških baz in prevajalskih spominov) za prihodnjo uporabo. To nenazadnje zmanjšuje stroške prevajanja in poleg standardnih korakov za nadzor kakovosti, kot sta lektura in računalniško podprto preverjanje za zagotavljanje kakovosti, deluje kot dodaten sloj zagotavljanja kakovosti, saj se v vsakem novem prevajalskem projektu uporabljajo že odobreni elementi.

Kakovost je bistvo vsega

Osnovni namen navedenega je dobiti prevod najboljše možne kakovosti, ki odgovarja na izzive, povezane z zahtevami kliničnih preskušanj. Farmacevtskim družbam to prav tako pomaga pri tem, da hitreje zaključijo regulativne cikle na tujih trgih in nanje umestijo nove izdelke.

Kaj lahko naredite zdaj, če so vaši prevodi nekakovostni?

Če se vam zdi ta objava koristna in potrebujete pomoč pri lokalizaciji gradiv za klinična preskušanja, se obrnite name za brezplačno preverjanje vašega prevajalskega postopka. Opozoril vas bom na morebitne napake in vam svetoval, kako jih popraviti.

Povezani članki