Uvjeti upotrebe Ciklopeina mrežnog mjesta

1. Opće informacije
Jedini vlasnik, financijer i operater ovog mrežnog mjesta jest Ciklopea d.o.o. sa sjedištem na adresi Međimurska 21, 10000 Zagreb, Hrvatska, MBS 080479491 (u daljnjem tekstu „Ciklopea”). Upotrebom ovog mrežnog mjesta ili njegovih sadržaja, bilo izravno ili neizravno putem treće strane, pristajete biti pravno obvezani ovim Uvjetima upotrebe i postupati u skladu s njima. Ako ne pristajete na ove Uvjete upotrebe, ne smijete i pristajete da nećete upotrebljavati mrežno mjesto ili njegove sadržaje.

2. Dopuštena upotreba
Ovo mrežno mjesto (uključujući bilo koju mrežnu stranicu i/ili podatke pohranjene pod mrežnom domenom na ciklopea.com), njegove temeljne računalne programe (uključujući aplikacijska programska sučelja („API-je”)), nazive domena, jedinstvene adrese građe („URL-ove”), baze podataka, funkcije ili sadržaje smijete upotrebljavati isključivo u privatne i nekomercijalne svrhe. Strogo je zabranjena upotreba automatiziranih sustava ili softvera, čiji su operateri treće strane ili netko drugi, za izvlačenje podataka s ovog mrežnog mjesta u komercijalne svrhe (engl. screen scraping).

3. Zadržavanje svih prava
Ciklopea zadržava apsolutno pravo bez prethodne obavijesti poduzeti sve radnje koje smatra nužnima protiv svih strana koje su na bilo koji način uključene u neovlaštenu upotrebu njezina mrežnog mjesta kako bi ostvarila svoja prava i spriječila takvu neovlaštenu upotrebu i/ili pokrenula pravni postupak.

4. Pristanak na Ciklopeinu istragu prekršaja
Ciklopea zadržava apsolutno pravo provesti sve nužne istrage (bilo primjenom tehnologije ili na neki drugi način) prekršaja ovih Uvjeta upotrebe. Pristupanjem ovom mrežnom mjestu pristajete na to da Ciklopea provede sve istrage koje su nužne za sprečavanje neovlaštene upotrebe njezina mrežnog mjesta.

5. Intelektualno vlasništvo
Sve informacije, podaci, softver (uključujući API-je), nazivi domena, URL-ovi, baze podataka i materijali navedeni na ovom mrežnom mjestu, uključujući nazive, logotipe itd., te shema boja i izgled mrežnog mjesta podliježu autorskim pravima, pravima zaštitnih znakova, pravima baza podataka i/ili pravima intelektualnog vlasništva. Te sadržaje smijete upotrebljavati samo ako je strogo nužno u dopuštene osobne i nekomercijalne svrhe. Svaka druga upotreba i/ili umnožavanje tih sadržaja zabranjena je bez Ciklopeina prethodnog pisanog dopuštenja te se smatra kršenjem ovih Uvjeta upotrebe.

6. Poveznice na ovo mrežno mjesto
Ne smijete uspostavljati poveznice na ovo mrežno mjesto i/ili upravljati njima bez Ciklopeina prethodnog pisanog pristanka.

7. Poveznice na druga mrežna mjesta
Na Ciklopeinu mrežnom mjestu mogu se nalaziti poveznice na mrežna mjesta čiji operater nije Ciklopea. Te poveznice navodimo u praktične svrhe ili svrhe upućivanja, ali ni na jednom drugom mrežnom mjestu ne pregledavamo, kontroliramo ili pratimo materijale. Nismo odgovorni za radne značajke tih mrežnih mjesta ni za vaš poslovni odnos s njima. Vaša upotreba drugih mrežnih mjesta podliježe uvjetima upotrebe tih mrežnih mjesta, među ostalim njihovim pravilima o zaštiti privatnosti i o autorskim pravima.

8. Ograničena odgovornost
Ciklopea nije odgovorna za gubitke i/ili štetu koji proizlaze iz upotrebe ovog mrežnog mjesta ili bilo kojeg drugog mrežnog mjesta za koje je na ovom mrežnom mjestu navedena poveznica i/ili iz upotrebe podataka navedenih na ovom ili drugom mrežnom mjestu.

9. Mjerodavno pravo i nadležnost
Preduvjet za upotrebu Ciklopeina mrežnog mjesta jest da svaka strana prihvati jedinu i isključivu nadležnost sudova Republike Hrvatske te mjerodavno pravo unutar te nadležnosti (osim ako je drugačije propisano obaveznim odredbama o zaštiti potrošača), što uključuje svaku stranu koja pristupa takvim informacijama ili sadržajima u vlastito ime ili u ime drugih.
Ciklopea može po apsolutnom i isključivom nahođenju pokrenuti pravni postupak protiv bilo koje strane koja prekrši ove Uvjete u Hrvatskoj, na mjestu prekršaja ili u prebivalištu te strane, a ako u prekršaju sudjeluje više strana, u prebivalištu bilo koje od strana, pri čemu sve ostale strane podliježu toj nadležnosti.