Specijalizirana lokalna lektura

Vaši su materijali savršeno prevedeni i lokalizirani. Ali jesu li prikladni za ciljano tržište? Ciklopea ima rješenje za vas! Naša usluga lokalne lekture pomoći će vam u procjeni prikladnosti materijala za ciljano tržište. Naši jezični stručnjaci s izvornim znanjem jezika mogu vam pomoći da provjerite odgovara li vaš sadržaj ciljanoj publici i sadrži li potencijalno uvredljive ili nejasne elemente.

Tražite li lokalno savjetovanje?

Tražite li lokalno savjetovanje?

Naša točnost isporuke iznosi 99,6 %.

Svi stručnjaci koji obrađuju ili oblikuju materijale u Ciklopei, kao što su prevoditelji i korektori, izvorni su govornici ciljanog jezika.  Time se sprječava isporuka nejasnih ili potencijalno uvredljivih i obmanjujućih materijala.

Međutim, ako su vaši materijali već lokalizirani i želite dodatno provjeriti njihovu kvalitetu prije lansiranja na strano tržište, možemo vam pomoći provjeriti njihovu:

  • točnost
  • tečnost
  • jasnoću
  • stil.

Prilikom pružanja usluge lokalne lekture također uzimamo u obzir medij i ciljanu publiku, kao i općeniti kontekst lokaliziranih materijala.

Naši stručnjaci s izvornim znanjem jezika mogu provjeriti ispunjavaju li naziv proizvoda ili usluge, marketinška kampanja i marketinški materijali zahtjeve ciljanog tržišta i može li vaša poruka naići na potpuno razumijevanje.

Ozbiljno shvaćamo sigurnost i povjerljivost vaših materijala i svoje projekte vodimo u skladu s međunarodnim normama za informacijsku sigurnost kao što je ISO 27001:2013.

Ciklopein model 3P

Zašto lokalizirati?

Jamstvo kvalitete

Svi Ciklopeini prijevodi u području digitalnog marketinga usklađeni su s primjenjivim normama koje osiguravaju točnost i jasnoću prevedenih materijala.

Standardi kvalitete za koje smo certificirani

  • ISO 9001:2008 – sustav upravljanja kvalitetom
  • ISO 17100:2015 – sustav upravljanja kvalitetom za prevoditeljske tvrtke
  • ISO 27001:2013 – sustav upravljanja informacijskom sigurnošću