Savjetovanje s dodanom vrijednošću

Pomažemo vam optimizirati procese u vašoj kompaniji s krajnjim ciljem postizanja optimalne kvalitete zahvaljujući pametnoj upotrebi resursa i tehnologije. Postupak prevođenja i lokalizacije može biti jednostavniji, a rezultati mogu biti bolji. Tu smo da bismo vam pomogli u tome.

Specijalizirana lokalna lektura

Vaši su materijali savršeno prevedeni i lokalizirani. Ali jesu li prikladni za ciljano tržište?
Ciklopea ima rješenje za vas! Naša usluga lokalne lekture pomoći će vam u procjeni prikladnosti materijala za ciljano tržište. Naši jezični stručnjaci s izvornim znanjem jezika mogu vam pomoći da provjerite odgovara li vaš sadržaj ciljanoj publici i sadrži li potencijalno uvredljive ili nejasne elemente.

Svi stručnjaci koji obrađuju ili oblikuju materijale u Ciklopei, kao što su prevoditelji i korektori, izvorni su govornici ciljanog jezika. Time se sprječava isporuka nejasnih ili potencijalno uvredljivih i obmanjujućih materijala.

Međutim, ako su vaši materijali već lokalizirani i želite dodatno provjeriti njihovu kvalitetu prije lansiranja na strano tržište, možemo vam pomoći provjeriti njihovu:

 • točnost,
 • tečnost,
 • jasnoću,
 • stil.

Prilikom pružanja usluge lokalne lekture također uzimamo u obzir medij i ciljanu publiku, kao i općeniti kontekst lokaliziranih materijala.

Naši stručnjaci s izvornim znanjem jezika mogu provjeriti ispunjavaju li naziv proizvoda ili usluge, marketinška kampanja i marketinški materijali zahtjeve ciljanog tržišta i može li vaša poruka naići na potpuno razumijevanje.

Ozbiljno shvaćamo sigurnost i povjerljivost vaših materijala i svoje projekte vodimo u skladu s međunarodnim normama za informacijsku sigurnost kao što je ISO 27001:2013.

Usluge upravljanja postupkom prevođenja/lokalizacije

Jesu li vam potrebne usluge voditelja lokalizacijskih projekata, no prevođenje ili lokalizacija nisu vaša glavna djelatnost? Angažirajte jednog od naših stručnih voditelja lokalizacijskih projekata da vodi vaš projekt na vašoj lokaciji, u suradnji s vašim timom i u potrebnom opsegu.

Ciklopein model upravljanja uslugama može vam pomoći u centralizaciji prijevodnih ili lokalizacijskih projekata, definiranju procesa, smanjenju troškova, poboljšanju učinkovitosti i istodobnom postizanju fleksibilnosti prijevodnih i lokalizacijskih usluga. Naš voditelj projekata unosi stručnost, iskustvo, vještine i procese u vašu tvrtku, upravljamo svim jezičnim procesima i usklađujemo postupke lokalizacije i prevođenja za koje je zadužen vaš interni tim ili pružatelj jezičnih usluga treće strane.

Prednosti ovog modela uključuju:

 • smanjenje troškova i rizika,
 • poboljšanje dosljednosti i kvalitete usluga,
 • usredotočenost na osnovnu djelatnost.

Modeli upravljanja uslugama

 • Upravljanje cjelokupnim procesom – podrazumijeva angažman našeg voditelja projekata u punom radnom vremenu. Ovaj model omogućava bolju iskoristivost vaših postojećih dobavljača jezičnih usluga, pri čemu Ciklopea upravlja cjelokupnim procesom.
 • Djelomično upravljanje procesom – vi upravljate procesom, a naši voditelji projekata pružaju podršku. Glavna je uloga voditelja projekata usklađivanje prijevodnih ili lokalizacijskih projekata na svakodnevnoj osnovi.

Kulturno savjetovanje

Različitim tržištima potrebno je pristupiti na različit način. Ova jednostavna činjenica upućuje na to da je kulturna inteligencija važan alat u globaliziranom svijetu. Uz lokalizaciju te tehničku i pravnu prilagodbu, razumijevanje ciljanog tržišta otvara put međunarodnom uspjehu.

Pomažemo vam:

 • procijeniti jezičnu i stilsku kvalitetu vaših materijala
 • identificirati aspekte vaše poruke koji se trebaju prilagoditi određenoj kulturi
 • oblikovati poruku u skladu s ciljanom kulturom
 • riješiti potencijalne jezične i kulturne probleme
 • poslati poruku na kulturno osjetljiv i jezično besprijekoran način.

Razumijevanje ciljane publike

Premda su prevođenje i lokalizacija korisni za prenošenje sadržaja poruke, kulturno savjetovanje pomaže u određivanju načina njezina prenošenja te je stoga važan alat za pronalazak najboljeg načina za dopiranje do ciljane publike u skladu s njezinom kulturom, vrijednostima i očekivanjima i za uspješan ulazak na strano tržište.

Stvaranje sadržaja

Svjesni smo da je u današnjem digitalnom dobu iznimno težak zadatak istaknuti se i privući pažnju publike.
Zato smo razvili usluge stvaranja višejezičnog sadržaja kako bismo vam pomogli u stvaranju i optimiziranju poruke koju želite podijeliti s međunarodnom publikom.

Ciklopein tim iskusnih autora tekstova s izvornim znanjem ciljanoga jezika može vam pomoći u stvaranju:

 • članaka/objava na blogovima o različitim temama
 • oglašivačkih tekstova
 • općenitih korporativnih materijala
 • uvjerljivih marketinških tekstova
 • opisa proizvoda i kategorija
 • specijaliziranog pravnog/medicinskog/tehničkog sadržaja
 • web-sadržaja
 • bijelih knjiga / studija slučaja / e-knjiga.

Jedinstven višejezični sadržaj

Sadržaj koji pružamo u potpunosti je autentičan i napisan na način prilagođen optimizaciji za tražilice, a stvaramo ga na temelju istraživanja ciljanog tržišta i slijedeći projektne zahtjeve.

Dosljednost, kvaliteta i stil dovršenih materijala dodatno se nezavisno provjeravaju.

DTP

Ciklopeini tehnički/DTP timovi daju završni oblik vašim lokaliziranim materijalima uređivanjem brošura, letaka, uputa za upotrebu, korisničkih priručnika i ostalih dokumenata u skladu sa zahtjevima za pojedine zemlje.

Prijelom i grafička priprema ili desktop publishing (DTP) obuhvaća uslugu stvaranja i uređivanja prevedenih i lokaliziranih materijala s pomoću profesionalnog DTP softvera. Rezultat je WYSIWYG datoteka uređenog izgleda, slika i tekstnih elemenata koja je spremna za ispis.

Naši iskusni DTP odjeli surađuju s našim jezičnim stručnjacima na izradi završne verzije vaših lokaliziranih materijala da bi nakon provjere pogrešaka, korekture i postupka za osiguravanje kvalitete bili spremni za ispis i distribuciju.

Upotrebljavamo sve standardne alate za grafičku pripremu, uključujući:

 • Adobe InDesign,
 • Adobe Illustrator,
 • Adobe FrameMaker
 • QuarkXPress.
 • Microsoft Office.

Lektura sadržaja

Lako je zanemariti činjenicu da će kvaliteta konačnog sadržaja uvijek u velikoj mjeri ovisiti o kvaliteti izvornog sadržaja, bilo da se radi o slučaju kada stručni ljudski lingvisti prevode u CAT alatima za postizanje učinkovitosti ili u slučaju kada se upotrebljavaju sustavi za strojno prevođenje koje pokreće umjetna inteligencija.

Naše je iskustvo pokazalo da nije moguće napraviti dobar prijevod kada je materijal na izvornom jeziku nejasan, loše preveden s trećeg jezika, kada sadrži nedosljednu ili pogrešnu terminologiju ili je problematičan na bilo koji način, a kada se lokalizacija provodi na više jezika, tih problema može biti samo više.

Zbog toga nudimo uslugu lekture sadržaja koja je osmišljena za pripremu materijala na izvornom jeziku koji je potrebno lokalizirati na jedan ili više jezika.

Lektura sadržaja može uključivati sljedeće:

 • Brisanje, optimizaciju i pripremu izvornih podataka za proces lokalizacije koji obuhvaća MT + AI;
 • Lekturu, ispravljanje ili pripremu višejezičnih izvornih materijala za višejezičnu lokalizaciju.

Lekturu sadržaja moguće je izvršiti na temelju različitih parametara kao što su stil, terminologija, dosljednost, jasnoća i točnost.

Usavršavanje u području umjetne inteligencije (AI)

Strojnim prevođenjem koje pokreće umjetna inteligencija, nakon čega slijedi stručna ljudska redaktura, mogu se učiniti čuda u pogledu optimizacije troškova i vremena koje je potrebno za dovršetak projekta. Međutim, umjetna inteligencija ne dolazi niotkuda. Strojeve je potrebno naučiti kako da daju točne pretpostavke koje su nam potrebne za najbolji mogući učinak.

Možemo vam pomoći da razvijete prilagođene sustave za strojno prevođenje (MT) koje pokreće umjetna inteligencija i koji će odgovarati vašim potrebama, a to možemo učiniti putem sljedećeg:

• Razvoja jezičnih korpusa i digitalnih prijevodnih resursa;
• Stručne ljudske pripreme ulaznih podataka;
• Usavršavanja u području umjetne inteligencije (AI).

Ako vaši zahtjevi uključuju lokalizaciju iznimno velikih količina sadržaja ili ako želite razviti prilagođeni sustav za strojno prevođenje (MT) koji ćete upotrebljavati na projektima koji su u tijeku, u oba vam je slučaja potrebno prilagođeno rješenje razvijeno na temelju vašeg postojećeg sadržaja i razvijene korporativne poruke, a upravo to i nudimo.

Posvećujemo veliku pažnju zadovoljstvu i vjernosti klijenata. Uvjerite se sami:

95 % klijenata preporučuje nas drugima
98,1 % klijenata surađuje s nama dulje od 5 godina
99,6 % naša točnost isporuke

Pročitajte naše članke

Eklektična tehnološka rješenja za vašu kompaniju

Stručno centralizirano upravljanje višejezičnim resursima.