Lokalizacija uputa za upotrebu medicinskih proizvoda

Ciklopeina rješenja za lokalizaciju uputa za upotrebu medicinskih proizvoda razvijena su kako bi ispunila i nadmašila stroge zahtjeve medicinske industrije na temelju kombinacije stručnog ljudskog znanja, pametne primjene modernih tehnologija i naprednog upravljanja projektima.

Tražite li pouzdanog pružatelja jezičnih usluga?

Tražite li pouzdanog pružatelja jezičnih usluga?

Naša točnost isporuke iznosi 99,6 %.

Upute za upotrebu medicinskih proizvoda i in vitro dijagnostičkih medicinskih proizvoda obuhvaćaju digitalne ili tiskane dokumente koji sadržavaju detaljne informacije o ispravnoj upotrebi i održavanju širokog raspona medicinskih uređaja, uključujući softver, instrumente, naprave i još mnogo toga.

Upute za upotrebu namijenjene su liječnicima, zdravstvenim djelatnicima i bolesnicima u dijagnostičke i terapeutske svrhe za dijagnosticiranje, liječenje, praćenje i istraživanje bolesti, tjelesnih oštećenja ili nedostataka i drugih fizioloških procesa.

Preciznost i jasnoća uputa za upotrebu ključne su za ispravnu upotrebu medicinskog proizvoda neovisno o stupnju njegove složenosti. Zato se prevođenje i lokalizacija tih materijala povjeravaju multidisciplinarnim timovima koji imaju potrebno jezično umijeće i stručno medicinsko iskustvo.

Sve upute za upotrebu u Ciklopei lokaliziraju se u skladu sa smjernicama EMA-e i lokalnih regulatornih tijela kao i s odgovarajućom verzijom Međunarodne klasifikacije bolesti ICD-10.

Upravljanje prijevodnim resursima na dlanu

Jamstvo kvalitete

Svi Ciklopeini prijevodi u području tehnologije i proizvodnje usklađeni su s primjenjivim normama koje osiguravaju točnost i jasnoću prevedenih materijala.

Standardi kvalitete za koje smo certificirani

  • ISO 9001:2008 – sustav upravljanja kvalitetom
  • ISO 17100:2015 – sustav upravljanja kvalitetom za prevoditeljske tvrtke
  • ISO 27001:2013 – sustav upravljanja informacijskom sigurnošću