Prijevodi u području farmakovigilancije

Zahvaljujući jezičnom iskustvu, inovacijama i vodećim rješenjima u industriji Ciklopea je postavila visoku ljestvicu za postizanje izvrsnosti kvalitete prijevoda u području farmakovigilancije.

Prijevodi u području farmakovigilancije u Ciklopei obuhvaćaju prevođenje i lektoriranje širokog raspona važnih dokumenata, kao što su izvješća o štetnim događajima, oznake lijekova, dokumentacija za klinička ispitivanja i regulatorne smjernice.

Naša rješenja razvijena su za postizanje sljedećeg:

 • Vrhunske kvalitete
 • Usklađenosti s regulatornim standardima ciljnog tržišta
 • Sigurnosti i povjerljivosti

Točnim prevođenjem ovih informacija omogućuje se da zdravstveni stručnjaci, regulatorna tijela i farmaceutske kompanije učinkovito surađuju, dijele znanje i poduzimaju odgovarajuće korake da bi se osigurala sigurnost lijekova.

Sve prijevode u području farmakovigilancije rade Ciklopeini specijalizirani stručnjaci koji imaju ključnu ulogu u osiguravanju točne i učinkovite komunikacije u farmaceutskoj industriji. Naši prevoditelji koji rade na tekstovima u području farmakovigilancije imaju visoku razinu znanja izvornog i ciljnog jezika. Također izvrsno poznaju gramatiku i vokabular te posjeduju vještine pisanja koje su nužne za točno prevođenje složene medicinske i farmakološke terminologije.

Osim toga, naši su prevoditelji upoznati s klasifikacijama lijekova, prijavljivanjem štetnih događaja, planovima kliničkih ispitivanja i regulatornim smjernicama koje su specifične za farmakovigilanciju. Ujedno su upoznati s relevantnim regulatornim tijelima kao što su FDA (Američka agencija za hranu i lijekove) ili EMA (Europska agencija za lijekove).

Možemo vam pomoći pri prevođenju sljedećeg:

 • Izvješća o štetnim događajima
 • Sažetaka o štetnim događajima u pojedinog bolesnika
 • Oznaka i uputa za upotrebu medicinskih proizvoda
 • Planova kliničkih ispitivanja i izvješća o kliničkim ispitivanjima
 • Uputa za ispitivača
 • Smjernica i propisa u području farmakovigilancije
 • Sažetaka o sigurnosti lijekova
 • Sigurnosno-tehničkih listova (SDS)
 • Standardnih operativnih postupaka (SOP)
 • Uputa o lijeku

Izvorno Ciklopeino istraživanje

Ključni izazovi u prevođenju za farmaceutsku industriju

Eklektična tehnološka rješenja za vašu kompaniju

Stručno centralizirano upravljanje višejezičnim resursima.