Marketinški materijali

Naša marketinška rješenja u području medicine i farmacije razvijena su kako bi pomogla farmaceutskim i medicinskim društvima doprijeti do međunarodnih klijenata i partnera, privući njihovu pažnju i pružiti im podršku.

Marketinški materijali u području medicine i farmacije obuhvaćaju širok raspon digitalnih i tiskanih marketinških materijala koji se upotrebljavaju za podršku i promicanje medicinskih, farmaceutskih i zdravstvenih proizvoda i usluga.

Medicinski i farmaceutski reklamni materijali uključuju širok raspon standardnih marketinških materijala i marketinških materijala relevantnih za industriju kao što su:

  • prodajne brošure
  • internetski sadržaj
  • katalozi
  • bijele knjige
  • studije slučaja
  • bilteni poduzeća
  • informativni listovi.

Prijevod i lokalizacija marketinških materijala u području medicine i farmacije trebaju se povjeriti stručnim jezičnim timovima koji posjeduju marketinško iskustvo i odgovarajuće iskustvo u području medicine i farmacije. Ciklopea vam to može pružiti.

Ozbiljno shvaćamo sigurnost i povjerljivost vaših materijala i svoje projekte vodimo u skladu s međunarodnim normama za informacijsku sigurnost kao što je ISO 27001:2013.

Izvorno Ciklopeino istraživanje

Ključni izazovi u prevođenju za farmaceutsku industriju

Eklektična tehnološka rješenja za vašu kompaniju

Stručno centralizirano upravljanje višejezičnim resursima.