Prevođenje u području medicine i farmacije

Bilo da je riječ o uputama za upotrebu ili sažecima opisa svojstava lijekova, marketinškim materijalima, medicinskom softveru ili materijalima za klinička istraživanja, kvaliteta, preciznost i jasnoća jezičnih rješenja pomažu u održanju globalne prisutnosti i bržem rastu industrije.

Medicinski prijevodi

Medicinski prijevodi

Jezična rješenja za zdravstvene djelatnike.

Upute za upotrebu medicinskih proizvoda

Upute za upotrebu medicinskih proizvoda

Upute za upotrebu medicinskih proizvoda.

Farmaceutski prijevodi

Farmaceutski prijevodi

Jezična rješenja za farmaceutsku industriju.

Materijali kliničkih istraživanja

Materijali kliničkih istraživanja

Jezična rješenja za klinička ispitivanja.

Agronomija

Agronomija

Jezična rješenja za poljoprivredne djelatnike.

Kozmetički i zdravstveni proizvodi

Kozmetički i zdravstveni proizvodi

Jezična rješenja za kozmetičke i zdravstvene proizvode.

Marketinški materijali

Marketinški materijali

Lokalizacija marketinških materijala za medicinsku i farmaceutsku industriju.

Medicinski softver

Medicinski softver

Usluge lokalizacije medicinskog softvera.

Izvorno Ciklopeino istraživanje

Ključni izazovi u prevođenju za farmaceutsku industriju

Eklektična tehnološka rješenja za vašu kompaniju

Stručno centralizirano upravljanje višejezičnim resursima.