Lokalizacija marketinških i prodajnih materijala

Ciklopeina rješenja za lokalizaciju marketinških i prodajnih materijala osmišljena su da vam pomognu doprijeti do globalnih kupaca i klijenata, privući njihovu pažnju i pružiti im podršku.

Tražite li pouzdanog pružatelja jezičnih rješenja?

Tražite li pouzdanog pružatelja jezičnih rješenja?

Naša točnost isporuke iznosi 99,6 %.

Marketinški materijali obuhvaćaju širok raspon digitalnih i tiskanih marketinških materijala koji se upotrebljavaju za podršku i promicanje proizvoda i usluga.

Prevođenje i lokalizacija marketinških materijala predstavljaju sofisticiranu uslugu koja zahtijeva stručnost, kreativnost i jezično umijeće. Ciklopea vam to može pružiti.

Reklamni materijali uključuju širok raspon standardnih marketinških materijala i marketinških materijala relevantnih za industriju kao što su:

  • prodajne brošure
  • internetski sadržaj
  • katalozi
  • bijele knjige
  • studije slučaja
  • bilteni poduzeća
  • informativni listovi.

Ozbiljno shvaćamo sigurnost i povjerljivost vaših materijala i svoje projekte vodimo u skladu s međunarodnim normama za informacijsku sigurnost kao što je ISO 27001:2013.

Ciklopein model 3P

Zašto lokalizirati?

Jamstvo kvalitete

Svi Ciklopeini korporativni prijevodi usklađeni su s primjenjivim normama koje osiguravaju točnost i jasnoću prevedenih materijala.

Standardi kvalitete za koje smo certificirani

  • ISO 9001:2008 – sustav upravljanja kvalitetom
  • ISO 17100:2015 – sustav upravljanja kvalitetom za prevoditeljske tvrtke
  • ISO 27001:2013 – sustav upravljanja informacijskom sigurnošću