Lokalizacija korisničkih sučelja

Ciklopeina rješenja za lokalizaciju korisničkih sučelja razvijena su kako bi ispunila i nadmašila zahtjeve industrije na temelju kombinacije stručnog ljudskog znanja, pametne primjene modernih tehnologija i naprednog upravljanja projektima.

Korisnička sučelja za strojeve, uređaje i softver pišu tehnički stručnjaci za krajnje korisnike. Stoga se u njima navode informacije za ispravno rukovanje tehničkim proizvodom na jasan i razumljiv način.

Korisnička sučelja lokaliziraju, prevode i testiraju multidisciplinarni timovi koji trebaju imati potrebno jezično umijeće, iskustvo i posebno stručno znanje za pružanje kvalitetnih jezičnih rješenja. Ciklopea vam to može pružiti.

Sve zadatke lokalizacije softvera provodimo u skladu s visokorazvijenim internim postupcima upravljanja projektima i u skladu sa sljedećim normama:

  • Certifikat za standard u pružanju prevoditeljskih usluga (ISO 17100:2015)
  • Certifikat za sustav upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2015)
  • Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću (ISO 27001:2013)

Upravljanje prijevodnim resursima na dlanu

Eklektična tehnološka rješenja za vašu kompaniju

Stručno centralizirano upravljanje višejezičnim resursima.