Lokalizacija u području IT-a i razvoja softvera

U dinamičnoj IT industriji postoji stalna potražnja za kvalitetnim jezičnim uslugama koje će pomoći poduzećima u prenošenju poruke na stranom tržištu, a Ciklopea im u tome pomaže.

Lokalizacija igara

Usluge lokalizacije igara

Lokalizacija mobilnih aplikacija

Lokalizacija aplikacija za iPhone, iPad, Android i Windows Mobile

Medicinski softver

Usluge lokalizacije medicinskog softvera

Testiranje softvera

Rješenja za testiranje softvera

Lokalizacija korisničkih sučelja

Usluge lokalizacije korisničkih sučelja

e-Trgovina

Lokalizacija e-trgovine.

Lokalizacija web-mjesta

Automatizacija lokalizacije web-mjesta.

e-Učenje

Lokalizacija e-učenja.

SEO i ključne riječi

Lokalizacija SEO sadržaja i ključnih riječi.

Oglasi, reklamni natpisi i slogani

Lokalizacija oglasa, reklamnih natpisa i slogana.

Društveni mediji

Lokalizacija sadržaja za društvene medije.

Ciklopeina infografika

Zašto lokalizirati?

Eklektična tehnološka rješenja za vašu kompaniju

Stručno centralizirano upravljanje višejezičnim resursima.