Lokalizacija u području IT-a i razvoja softvera

U dinamičnoj IT industriji postoji stalna potražnja za kvalitetnim jezičnim uslugama koje će pomoći poduzećima u prenošenju poruke na stranom tržištu, a Ciklopea im u tome pomaže.

Tražite li pouzdana jezična rješenja?

Tražite li pouzdana jezična rješenja?

Lokalizacija igara

Usluge lokalizacije igara

Lokalizacija mobilnih aplikacija

Lokalizacija aplikacija za iPhone, iPad, Android i Windows Mobile

Medicinski softver

Usluge lokalizacije medicinskog softvera

Testiranje softvera

Rješenja za testiranje softvera

Lokalizacija korisničkih sučelja

Usluge lokalizacije korisničkih sučelja

Ciklopeina infografika

Zašto lokalizirati?

Zašto su klijenti u području IT-a i razvoja softvera odabrali Ciklopeu