Lokalizacija digitalnog marketinga

Ciklopea je razvila rješenja za lokalizaciju koja će vam pomoći da unaprijedite svoje digitalne marketinške kampanje usmjerene na globalna tržišta pametnom primjenom jezične stručnosti, modernih tehnologija i naprednog upravljanja projektima.

SEO i ključne riječi

Lokalizacija SEO sadržaja i ključnih riječi.

Oglasi, reklamni natpisi i slogani

Lokalizacija oglasa, reklamnih natpisa i slogana.

Društveni mediji

Bilteni, objave na društvenim mrežama i kampanje.

Stvaranje sadržaja

Usluge stvaranja sadržaja.

Kulturno savjetovanje

Kulturno i jezično savjetovanje.

Lokalna lektura

Specijalizirana lektura izvornih govornika.

Ciklopein model 3P

Zašto lokalizirati?

Zašto su klijenti odabrali Ciklopeu