Zašto lokalizirati? – Ciklopein 3P model [Infografika]

Zašto lokalizirati? Što je uopće svrha lokalizacije? Na koji način unaprjeđuje moje poslovanje?

Naša infografika pruža izravne odgovore na ova pitanja. Smatramo da se brojne prednosti lokalizacije na najbolji način mogu objasniti njihovim grupiranjem u tri glavne domene: Prevencija, Prisnost i Popularnost te smo zato svojoj formuli dali naziv 3P model.

Saznajte sve potrebne informacije o kupnji usluga prevođenja i lokalizacije u svega nekoliko minuta

Raznovrsna tehnološka rješenja za vaše poslovanje

Stručno, centralizirano i višejezično upravljanje.