Načelo 80/20 u jezičnoj industriji

Miloš Matović prije 4 godine Komentiraj

Paretovo načelo ili pravilo 80/20 u svom najjednostavnijem obliku kaže da oko 80 % pozitivnih ili negativnih posljedica ima oko 20 % uzroka.

The 80-20 Rules for Language Industry | Blog | Ciklopea

Paretovo načelo ili pravilo 80/20 u svom najjednostavnijem obliku kaže da oko 80 % pozitivnih ili negativnih posljedica ima oko 20 % uzroka. Međutim, ovo načelo također opisuje dio od 20 % svakog procesa koji zahtijeva posebnu pažnju, znanje, napor i koji dovodi do promjena. Naravno, to ne znači da 80 % treba ignorirati. Ovo nam pravilo jednostavno pomaže da odredimo fokusnu točku u našim aktivnostima kako bismo postigli najbolje rezultate.

Iako točne brojke mogu biti različite (80 nije uvijek 80 niti je 20 uvijek 20), ovo jednostavno i učinkovito pravilo nazvanu po talijanskom ekonomistu Vilfredu Paretu ima brojne primjene u različitim disciplinama i industrijama, ali u svim slučajevima opisuje odnos između inputa i outputa. U ovom se slučaju usredotočujemo na primjenu navedenog pravila u jezičnoj industriji.

Načelo 80/20 u lokalizaciji

Često ističemo da je prevođenje u središtu lokalizacije, ali da je sama lokalizacija mnogo širi i složeniji proces. To jest istina – precizan prijevod u samom je središtu lokalizacijskog procesa i lokalizacijski tim nezamisliv je bez prevodilaca.

Tako možemo reći da prevođenje čini 80 % lokalizacije, dok se 20 % odnosi na stilsku, kulturnu i tehničku adaptaciju koja odvaja lokalizaciju od prevođenja.

Načelo 80/20 u globalizaciji

Lokalizirani proizvodi imaju iste osobine i namjene, a većinom i izgled i način upotrebe. Ako primijenimo Paretovo načelo, lako je vidjeti uzrok tome. Naime, 80 % globalnih potreba, navika, ponašanja i očekivanja univerzalno je, dok 20 % ovisi o kulturi i okruženju lokalnog tržišta.

Stoga možemo reći da se 20 % svakog proizvoda ili usluge u potpunosti lokalizira, dok 80 % ostaje isto.

Načelo 80/20 u poslovnom sadržaju

Važnost sadržaja nikad se ne može dovoljno naglasiti. Ipak, pitanje namjene sadržaja još je važnije. Sviđaju li vam se web-stranice na kojima nema ničega osim reklama i prodajnih informacija? Ne sviđaju se ni nama.

80 % cjelokupnog poslovnog sadržaja treba biti o našim korisnicima i klijentima, njihovim očekivanjima i potrebama te korisnim informacijama o našim proizvodima i uslugama, a sve s ciljem ostvarivanja i održavanja dobrog odnosa s publikom, dok se na prodajne informacije i strogo poslovne aktivnosti ne bi smjelo odnositi više od 20 %.

Komentari

Povezani članci

Ključ uspjeha pri prevođenju materijala za klinička ispitivanja

prije 2 godine

Dobro poznat pojam loš prijevod može imati različita značenja. Prvo se značenje, razumljivo, odnosi na tekst (ili bilo koji drugi materijal) koji obilježavaju značenjske, stilske, gramatičke i pravopisne pogreške. Drugo se značenje, ono ozbiljnije, odnosi na kašnjenje ili otkazivanje plasiranja proizvoda, gubitak vremena, resursa i energije i, najgore od svega, ostavljanje negativnog dojma na stranom tržištu, što je također cijena lošeg prijevoda.

Kako to spriječiti?

Nastavi čitati

Jezična pogreška br. 23: pasiv u hrvatskom

prije 3 godine

U engleskome jeziku iznimno je česta uporaba pasivnih ustrojstava. Ta se ustrojstva, primjerice “od” ili “od strane” u hrvatskim prijevodima često prevode u pasivu i onda kad bi ih trebalo prevesti u aktivu: prigovor od strane zaposlenika > prigovor zaposlenika verificirano od vanjskog izvora > ovjerio vanjski izvor istraživanje provedeno od strane vanjskih stručnjaka > […]

Nastavi čitati

Jezična pogreška br. 94: sličiti vs. ličiti

prije 3 godine

Glagol ličiti znači premazivati bojom zidove i ne možemo ga upotrebljavati u značenju podsjećati izgledom na koga ili što. U tome značenju treba upotrebljavati glagol sličiti. Npr.: Petra liči ocu. -> Petra sliči ocu. Glagol sličiti upotrebljava se s dopunom u dativu i nikad nema uza se prijedlog na. Npr.: Sliči na brata. -> Sliči […]

Nastavi čitati