Kvaliteta: naša strateška smjernica

Održavamo kvalitetu na svim razinama – od odabira zaposlenika i partnera preko tehnologije, radnog okruženja i optimizacije procesa do kontrole kvalitete jezične usluge.

Naša načela upravljanja kvalitetom

Preventivna i dugoročna
Dokumentirana kontrola kvalitete svake isporučene usluge
Informacije klijenata potiču kontinuirano poboljšanje

Kvaliteta proizlazi iz ljudi, procesa i tehnologije.

Prevoditeljski tim

Svi članovi Ciklopeina prevoditeljskog tima, koji se sastoji od prevoditelja i lektora, pridržavaju se uvjeta međunarodnih standarda i prevoditeljske struke, što podrazumijeva sveučilišno obrazovanje i relevantno prijevodno iskustvo.

Članovi Ciklopeina prevoditeljskog tima većinom su završili sveučilišne studije u području prevođenja i jezika, a to je znanje nadopunjeno specijalizacijama u određenim stručnim područjima (pravo, ekonomija, medicina, inženjerstvo).

Rad prevoditelja i lektora nadziru voditelji projekata koji predstavljaju sponu između prevoditelja i klijenata. Voditelj projekata u kontaktu je s klijentom kako bi u svakom trenutku bio obaviješten o svim eventualnim promjenama.

Prijevodni proces

Premda je svaki projekt jedinstven i zahtijeva poseban pristup, Ciklopea je tijekom vremena razvila sustav koji osigurava kvalitetu svakog pojedinog prijevoda.

Definirani koraci procesa, posvećenost zadatku i obraćanje pažnje na pojedinosti jamče pružanje kvalitetne usluge.

Prijevodni proces u većini se slučajeva sastoji od koraka navedenih u nastavku.

1. Klijentov zahtjev/narudžba

Prijevodni ili lokalizacijski projekt započinje klijentovim zahtjevom ili narudžbom, koja uključuje definiciju osnovnih ugovornih uvjeta:

 • temu prijevoda
 • izvorni i ciljani jezik
 • količinu teksta
 • datum isporuke
 • posebne zahtjeve povezane s prijevodnim projektom u pogledu stručnosti
 • tehničke i druge zahtjeve koji mogu utjecati na prijevod i njegovu isporuku.

2. Priprema dokumenata za prevođenje

Nakon što voditelj projekata primi dokument od klijenta, odgovoran je za njegovu pripremu za prevođenje.

Osim tehničke pripreme ovaj korak uključuje i jezičnu pripremu projekta i odabir prevoditelja.

Tijekom ovog koraka izrazito je važno komunicirati s klijentom i utvrditi pojedinosti, kao što su željena terminologija, potrebni format i druge tehničke značajke završne jezične usluge.

3. Stvaranje pojmovnika

Sljedeći je korak stvaranje pojmovnika koji će se upotrebljavati i ažurirati tijekom čitavog projekta.

Definirani pojmovi od ključne su važnosti za dugoročne i velike projekte jer osiguravaju dosljednost korištene terminologije.

4. Prevođenje

Nakon pripreme dokumenta i definiranja pojmovnika može započeti prijevodni proces.

Prije svega, odabir prevoditelja od ključne je važnosti.

Čimbenici koji utječu na odabir prevoditelja uključuju, među ostalim, formalno obrazovanje, dodatne kvalifikacije s obzirom na specijalizaciju u određenom području, materinski jezik, iskustvo i kvalitetu rada.

Prevoditelj mora biti usredotočen na kvalitetu prijevoda i njegovu jezičnu točnost, dosljednost i usklađenost s utvrđenom terminologijom.

5. Lektura

Lektura prevedenog materijala povjerava se drugom jezičnom stručnjaku koji provjerava usklađenost prijevoda s klijentovim zahtjevima i njegovu točnost na temelju usporedbe s izvornikom.

Lektor predlaže i primjenjuje ispravke prijevoda.

6. Priprema prijevoda za objavu

Prijevodni projekt također može uključivati pripremu teksta za objavu, na primjer pretvorbu teksta u potrebni format.

Ciklopea nudi usluge prijeloma i grafičke pripreme prevedenog ili pisanog materijala.

Neovisno o formatu dokumenta (*.doc, *.txt, *.rtf, *.pdf, *.ind…) ili pisanog teksta pisanog na papiru, naš tim pruža brzu i kvalitetnu uslugu pripreme prijeloma i dizajna publikacije, letka, uputa za upotrebu ili brošure u obliku PostScript ili PDF datoteka koje su spremne za slanje na ispis ili objavu u nekom drugom obliku.

7. Isporuka prijevoda i povratne informacije

Zadnji je korak provjera usklađenosti završenog prijevoda s klijentovim zahtjevima i njegova isporuka na dogovoreni način (e-pošta, slanje FTP-a, CD, ispis itd.).

Provjera i isporuka završenog prijevoda spadaju pod odgovornost voditelja projekata, koji također prima i pohranjuje povratne informacije dobivene od klijenta.

Alati i tehnologija

Prijevodne i lokalizacijske projekte određuju sljedeći elementi:

 • kvaliteta
 • rok
 • proračun.

Tehnološka infrastruktura omogućava uravnoteženje tih aspekata i pravodobnu isporuku kvalitetnih jezičnih usluga unutar zadanog proračuna.

Naši profesionalni prevoditelji i lektori rade u specijaliziranim softverima za računalno potpomognuto prevođenje i osiguranje kvalitete koji omogućavaju ostvarenje punog potencijala upravljanja prijevodnim resursima.

Ciklopea od svog osnutka primjenjuje napredna tehnološka rješenja u svim svojim procesima i aktivnostima.

Nastavljamo ulagati u alate i tehnologije kako bismo poboljšali, optimizirali i automatizirali svoje procese na svim razinama.
Naše procese podržavaju sljedeće jezične tehnologije:

Across Language Server

memoQ Server

Memsource

SDL Trados Studio / GroupShare

Translation Workspace

Verifika

Wordfast

Surađujte s nama

Zakažite intormativni poziv

Ispunite obrazac i javit ćemo vam se u što kraćem roku.

Imate li još pitanja?

Naši jezični stručnjaci odgovorit će na njih.

Standardi kvalitete za koje smo certificirani

Profesionalno iskustvo dokazuje da kvaliteta usluge ovisi o svim dionicima u poslovnom procesu, uključujući zaposlenike, dobavljače i rukovodstvo.

Certifikat za standard u pružanju prevoditeljskih usluga (ISO 17100:2015)

Preuzmite certifikat (PDF, 2 stranice, 368 kB)

Međunarodnom normom ISO 17100:2015 uspostavljaju se i definiraju zahtjevi za pružanje kvalitetnih usluga koje moraju ispuniti pružatelji prijevodnih usluga. Norma obuhvaća prijevodni proces i sve druge aspekte povezane s pružanjem usluga, uključujući sljedeće:

 • osiguranje kvalitete
 • sljedivost
 • ljudske i tehničke resurse
 • upravljanje kvalitetom i projektima
 • okvirni sporazum
 • procese pružanja prijevodnih usluga.

Certifikat za sustav upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2015)

Preuzmite certifikat (PDF, 2 stranice, 465 kB)

Kontinuirani uspjeh organizacije ovisi o sustavnom i dokumentiranom upravljanju kvalitetom procesa i uspostavi temelja i preduvjeta za poboljšanje.

Norma ISO 9001 najrasprostranjenija je međunarodna norma, a njezini zahtjevi usredotočeni su na uspostavu i održavanje sustava upravljanja kvalitetom. Zahtjevi norme obuhvaćaju osnovne procese unutar organizacije, od prodaje, razvoja, kupovine, proizvodnje i pružanja usluga do mjerenja, kontrole i praćenja tijekom isporuke proizvoda i usluga.

Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću (ISO 27001:2013)

Preuzmite certifikat (PDF, 2 stranice, 4652 kB)

ISO 27001:2013 je osnovni standard za upravljanje informacijskom sigurnošću u bilo kojoj vrsti organizacije. Norma ISO 27001:2013 obuhvaća informacije o uspostavi, primjeni, praćenju, održavanju i poboljšanju sustava upravljanja informacijskom sigurnošću. Uz sveobuhvatan i detaljan pristup zaštiti i sigurnosti informacija, odnosno nematerijalne imovine organizacije, tom se normom propisuju i kontrolni mehanizmi i načini zaštite materijalne imovine, kao što su računala ili računalne mreže.

Primjena standarda informacijske sigurnosti osigurava povjerljivost, što znači da su poslovne informacije dostupne samo onim osobama kojima su namijenjene. Ovlaštenim se osobama omogućava i pristup informacijama kad god je to potrebno i osiguravaju se točnost i cjelovitost informacija.

Norma ISO 27001:2013 potpuno je usklađena sa sustavima upravljanja kvalitetom, kao što je ISO 9001.

Najnovije vijesti o tvrtki

EU projekt: Internacionalizacija poslovanja i povećanje međunarodne konkurentnosti

prije 5 mjeseci

Kratki opis projekta – Dana 07.10.2020. tvrtka Ciklopea d.o.o. potpisala je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.16.0411. sa specifičnim ciljem – poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2019.-2022.

Nastavi čitati