Upute o lijeku: Ažuriranje i upravljanje prijevodnim resursima

Miloš Matović prije 3 godine Komentiraj

Uz brojne očigledne prednosti, profesionalno upravljanje prijevodnim resursima čuva integritet uputa o lijeku i sličnih medicinskih i farmaceutskih dokumenata.

Navodila-za-uporabo-zdravil-Posodabljanje-in-upravljanje-prevajalskih-zmogljivosti

Upute o lijeku (engl. Patient information leaflets, skraćeno PIL) skraćene su inačice sažetaka opisa svojstava lijeka (engl. Summaries of Product Characteristics ili SPC) namijenjene korisnicima i sadrže sve neophodne informacije o namjeni i primjeni lijeka te pratećim efektima. Za razliku od sažetaka opisa svojstava lijeka, upute pišu medicinski radnici za krajnje korisnike i zato su neophodni za sigurnu i ispravnu upotrebu farmaceutskih proizvoda.

Upute se pišu sukladno definiranim smjernicama koje pomažu plasiranju farmaceutskih informacija na precizan i razumljiv način. Isti se visoki standardi primjenjuju i prilikom prevođenja te lokalizacije uputa o lijeku i drugih medicinskih i farmaceutskih materijala. Njih trebaju prevoditi specijalizirani medicinski prevoditelji u skladu sa smjernicama lokalnih regulatornih agencija, jezičnim standardima i kulturom ciljnog tržišta, a prevedene verzije moraju zadržati isti stil i istu namjenu profesionalnoga materijala namijenjenog neprofesionalcima.

Iste principe koji vrijede u pripremanju, prevođenju i lokalizaciji treba uvažiti i prilikom ažuriranja uputa o lijeku. Ažuriranja uputa česta su i do njih može doći uslijed promjena u lokalnim propisima, napretka u istraživanju koja uključuju određeni farmaceutski proizvod ili iz bilo kojeg drugog razloga, ali u svakom se slučaju tekst prijevoda uputa o lijeku treba pažljivo provjeriti prilikom svakog ažuriranja.

pharmacist

Upravljanje i razvoj prijevodnih resursa veoma je korisno u prevođenju ovakvih sadržaja zato što su svi medicinski dokumenti strukturirani i njihova forma prati određene sheme i terminologiju. Uz umanjene količine potrebnog vremena, energije i novca, razvoj prijevodnih resursa osigurava konzistentnost prevedenog sadržaja, a to u ovom slučaju znači i pridržavanje regulatornih zahtjeva te očuvanje stilskih značajki određenog farmaceutskog dokumenta.

Prijevodni resursi uključuju ranije prevedene elemente – prijevodne memorije (TM), glosare i terminološke baze (TB).

Nakon inicijalnog kreiranja, prijevodnim resursima uvijek je moguće pristupiti i njima se koristiti. Održavanje prijevodnih resursa uključuje redovno čišćenje i ažuriranje prijevodnih memorija, glosara i terminoloških baza čime se štede novac i vreme, ostvaruje još jedna važna razina kontrole kvaliteta, osiguravaju konzistentnost i usklađenost iskoristivih jezičnih elemenata s najnovijim zahtjevima i definicijama.

Uz brojne očigledne prednosti, profesionalno upravljanje prijevodnim resursima čuva integritet uputa o lijeku i sličnih medicinskih i farmaceutskih dokumenata. Osigurana je njihova svrha preciznog, razumljivog i stilski prikladnog dijeljenja informacija o lijeku u korist krajnjih korisnika na različitim tržištima, dok su vrijeme i novac potrebni za lokalizaciju umanjeni, a krajnji je rezultat jednostavniji i lakši proces u svim fazama.

Komentari

Povezani članci

Ključ uspjeha pri prevođenju materijala za klinička ispitivanja

prije 2 godine

Dobro poznat pojam loš prijevod može imati različita značenja. Prvo se značenje, razumljivo, odnosi na tekst (ili bilo koji drugi materijal) koji obilježavaju značenjske, stilske, gramatičke i pravopisne pogreške. Drugo se značenje, ono ozbiljnije, odnosi na kašnjenje ili otkazivanje plasiranja proizvoda, gubitak vremena, resursa i energije i, najgore od svega, ostavljanje negativnog dojma na stranom tržištu, što je također cijena lošeg prijevoda.

Kako to spriječiti?

Nastavi čitati

Kreativno prevođenje za medicinu i farmaciju: što, kako i kada?

prije 2 godine

Kreativno prevođenje zasigurno nije jedna od stvari koje će nam prve pasti na um kada govorimo o prevođenju medicinskih tekstova ili lokalizaciji farmaceutskih materijala. Planovi ispitivanja, sažetci opisa svojstava lijekova i prepiska s regulatornim tijelima po svojoj su prirodi ozbiljni. Stoga ponekad zaboravimo da su i medicinskim i farmaceutskim društvima potrebna marketinška rješenja da bi potaknula razvoj poslovanja i doprla do klijenata i kupaca.

Nastavi čitati

Jezična industrija kao pomoćna disciplina biomedicinskih znanosti

prije 5 godina

Ogromna količina tekstova biomedicinske tematike koji se prevode na gotovo svaki pisani jezik svijeta svakog dana predstavlja aktivnu razmjenu informacija o najnovijim biomedicinskim proizvodima, postupcima i razvoju koji neprestano obogaćuje fond riječi ciljnog jezika i tako doprinosi znanstvenim krugovima u ciljnim zemljama.

Nastavi čitati