Upute o lijeku: Ažuriranje i upravljanje prijevodnim resursima

Miloš Matović prije 3 godine Komentiraj

Uz brojne očigledne prednosti, profesionalno upravljanje prijevodnim resursima čuva integritet uputa o lijeku i sličnih medicinskih i farmaceutskih dokumenata.

Navodila-za-uporabo-zdravil-Posodabljanje-in-upravljanje-prevajalskih-zmogljivosti

Upute o lijeku (engl. Patient information leaflets, skraćeno PIL) skraćene su inačice sažetaka opisa svojstava lijeka (engl. Summaries of Product Characteristics ili SPC) namijenjene korisnicima i sadrže sve neophodne informacije o namjeni i primjeni lijeka te pratećim efektima. Za razliku od sažetaka opisa svojstava lijeka, upute pišu medicinski radnici za krajnje korisnike i zato su neophodni za sigurnu i ispravnu upotrebu farmaceutskih proizvoda.

Upute se pišu sukladno definiranim smjernicama koje pomažu plasiranju farmaceutskih informacija na precizan i razumljiv način. Isti se visoki standardi primjenjuju i prilikom prevođenja te lokalizacije uputa o lijeku i drugih medicinskih i farmaceutskih materijala. Njih trebaju prevoditi specijalizirani medicinski prevoditelji u skladu sa smjernicama lokalnih regulatornih agencija, jezičnim standardima i kulturom ciljnog tržišta, a prevedene verzije moraju zadržati isti stil i istu namjenu profesionalnoga materijala namijenjenog neprofesionalcima.

Iste principe koji vrijede u pripremanju, prevođenju i lokalizaciji treba uvažiti i prilikom ažuriranja uputa o lijeku. Ažuriranja uputa česta su i do njih može doći uslijed promjena u lokalnim propisima, napretka u istraživanju koja uključuju određeni farmaceutski proizvod ili iz bilo kojeg drugog razloga, ali u svakom se slučaju tekst prijevoda uputa o lijeku treba pažljivo provjeriti prilikom svakog ažuriranja.

pharmacist

Upravljanje i razvoj prijevodnih resursa veoma je korisno u prevođenju ovakvih sadržaja zato što su svi medicinski dokumenti strukturirani i njihova forma prati određene sheme i terminologiju. Uz umanjene količine potrebnog vremena, energije i novca, razvoj prijevodnih resursa osigurava konzistentnost prevedenog sadržaja, a to u ovom slučaju znači i pridržavanje regulatornih zahtjeva te očuvanje stilskih značajki određenog farmaceutskog dokumenta.

Prijevodni resursi uključuju ranije prevedene elemente – prijevodne memorije (TM), glosare i terminološke baze (TB).

Nakon inicijalnog kreiranja, prijevodnim resursima uvijek je moguće pristupiti i njima se koristiti. Održavanje prijevodnih resursa uključuje redovno čišćenje i ažuriranje prijevodnih memorija, glosara i terminoloških baza čime se štede novac i vreme, ostvaruje još jedna važna razina kontrole kvaliteta, osiguravaju konzistentnost i usklađenost iskoristivih jezičnih elemenata s najnovijim zahtjevima i definicijama.

Uz brojne očigledne prednosti, profesionalno upravljanje prijevodnim resursima čuva integritet uputa o lijeku i sličnih medicinskih i farmaceutskih dokumenata. Osigurana je njihova svrha preciznog, razumljivog i stilski prikladnog dijeljenja informacija o lijeku u korist krajnjih korisnika na različitim tržištima, dok su vrijeme i novac potrebni za lokalizaciju umanjeni, a krajnji je rezultat jednostavniji i lakši proces u svim fazama.

Komentari

Povezani članci

Ključ uspjeha pri prevođenju materijala za klinička ispitivanja

prije 12 mjeseci

Dobro poznat pojam loš prijevod može imati različita značenja. Prvo se značenje, razumljivo, odnosi na tekst (ili bilo koji drugi materijal) koji obilježavaju značenjske, stilske, gramatičke i pravopisne pogreške. Drugo se značenje, ono ozbiljnije, odnosi na kašnjenje ili otkazivanje plasiranja proizvoda, gubitak vremena, resursa i energije i, najgore od svega, ostavljanje negativnog dojma na stranom tržištu, što je također cijena lošeg prijevoda.

Kako to spriječiti?

Nastavi čitati

Kreativno prevođenje za medicinu i farmaciju: što, kako i kada?

prije 1 godina

Kreativno prevođenje zasigurno nije jedna od stvari koje će nam prve pasti na um kada govorimo o prevođenju medicinskih tekstova ili lokalizaciji farmaceutskih materijala. Planovi ispitivanja, sažetci opisa svojstava lijekova i prepiska s regulatornim tijelima po svojoj su prirodi ozbiljni. Stoga ponekad zaboravimo da su i medicinskim i farmaceutskim društvima potrebna marketinška rješenja da bi potaknula razvoj poslovanja i doprla do klijenata i kupaca.

Nastavi čitati

Jezična industrija kao pomoćna disciplina biomedicinskih znanosti

prije 4 godine

Ogromna količina tekstova biomedicinske tematike koji se prevode na gotovo svaki pisani jezik svijeta svakog dana predstavlja aktivnu razmjenu informacija o najnovijim biomedicinskim proizvodima, postupcima i razvoju koji neprestano obogaćuje fond riječi ciljnog jezika i tako doprinosi znanstvenim krugovima u ciljnim zemljama.

Nastavi čitati