Pisanje sadržaja za lokalizaciju: korisni savjeti

Miloš Matović prije 2 godine Komentiraj

Ako je sadržaj izvorno napisan za lokalizaciju, (odnosno globaliziran), proces lokalizacije može biti pojednostavljen tako da zahtijeva značajno manje energije, vremena i resursa.

Localization: Guide for Startups | Localization | Blog | Ciklopea

Lokalizacija je složeni proces koji se obavlja na više razina i koji zahtijeva čitav niz jezičnih i pratećih usluga, ali često se zaboravlja da i kompleksnost i resursi lokalizacije u velikoj mjeri ovise o značajkama izvornog materijala. Ono što savršeno funkcionira u okviru jedne kulture može biti potpuno neprimjenjivo u drugoj kulturi i u tim slučajevima lokalizacijski timovi moraju uključivati transkreatore i kreativne prevoditelje.

Međutim, ako je sadržaj izvorno napisan za lokalizaciju, (odnosno globaliziran), proces lokalizacije može biti pojednostavljen tako da zahtijeva značajno manje energije, vremena i resursa. Ovaj članak donosi neke tehničke i jezične savjete koji vam mogu pomoći u kreiranju sadržaja koji je lako lokalizirati.

Upoznajte svoju publiku na ciljnom tržištu


Potrudite se točno saznati tko vam je publika. Koliko imaju godina, kakav im je društveni status, jesu li novi ili stari klijenti, koja su njihova očekivanja, potom kreirajte sadržaj sukladno tim informacijama. Ovo će pomoći lokalizatorima da steknu širu i detaljniju sliku o krajnjoj svrsi materijala i time će i proces lokalizacije biti olakšan.

Budite koncizni

Kreirajte svoj sadržaj s konciznošću i preciznošću kao krajnjim vrijednostima. Granica između konciznosti i nuđenja premalo informacija uistinu je tanka, ali se ne prelazi pod uvjetom da točno znate što je to što želite reći. Ponovno pročitajte svoj materijal i postavite sebi pitanje jeste li rekli ono što ste željeli i ima li suvišnih riječi. Zatim ga pročitajte još jednom. I još jednom, sve dok ne budete sigurni da je odnos između točne i potpune informacije te broja riječi optimalan.

Ovakvim pristupom dobit ćete manje riječi za prijevod, dok će lokalizatori bolje razumjeti materijal, što će smanjiti troškove i vrijeme lokalizacije.

Budite jasni

Jasnoća u ovom slučaju znači kreiranje sadržaja u neutralnoj i standardiziranoj formi izvornog jezika. Ako vaš proizvod ili usluga nisu namijenjeni nekoj određenoj grupi, sleng, regionalizme ili izraze koji označavaju pripadanje određenoj kulturi, kao i sve ostale nestandardne termine treba izbjegavati.

Razlog za ovo je jednostavan – izbjeći ćete mogućnost pogrešnog prijevoda, lokalizatori će razumjeti tekst na ispravan način i kvaliteta vašeg proizvoda ili usluge bit će naglašena i kvalitetom samog jezika.

Budite dosljedni

Kreiranje glosara i terminoloških baza (TB) predstavlja odličan način da održite dosljednost specifične poslovne terminologije, ostvarite točne i kontekstualne prijevode posebnih termina i uštedite na vremenu i novcu.

Međutim, prije kreiranja terminoloških baza, kreirajte glosar specifičnih termina i dosljedno ih upotrebljavajte tijekom kreiranja sadržaja. Formate datuma, vremena i valute, kao i mjerne jedinice također treba upotrebljavati dosljedno. Precizna i dosljedna upotreba termina u izvornom materijalu pomoći će prevoditeljima i lokalizatorima da ostvare brže i kvalitetnije rezultate.

Reciklirajte sadržaj kada god je to moguće – tako ćete dobiti tehnički i jezično usklađeni materijal, dok će količina novih riječi za prijevod biti smanjena.

Pripremite netekstualne elemente za lokalizaciju

conten
Dizajnirajte vizualni dio svog sadržaja tako da bude spreman za lokalizaciju. Tekstovi na različitim jezicima i pismima mogu se razlikovati u dužini, tako da je dizajniranje vizualnih elemenata s mogućnošću širenja prostora još jedan pametan potez koji će spriječiti dodatne troškove.

Svi netekstualni elementi koji sadrže tekst, poput raznih grafika ili infografika, trebaju biti spremljeni u originalnim, formatima koji se mogu uređivati. CAT alatima ovakve se vrste sadržaja lako mogu obraditi, a prevoditelji će tako lakše moći obaviti svoj dio posla. Ovo može biti naročito korisno prilikom lokalizacije DTP datoteka, budući da u tom slučaju neće biti neophodne druge usluge osim jezičnih.

Komentari

Povezani članci

Digitalna globalizacija: lokalizacija turističkih oglasa u jadranskoj regiji

prije 3 tjedna

Možda je život u novom digitalnom dobu za neke ljude ili vlasnike poduzeća donio prevelike promjene, no ne možemo poreći da se mnoge aktivnosti, između ostalog turizam i rezervacija odredišta za odmor, odvijaju u virtualnom svijetu. Čini se da se Hrvatska trudi ne izgubiti kao kap vode u moru i novim tržišnim trendovima. S obzirom na statističke podatke za 2017. koji pokazuju porast dolazaka stranih turista za 13 %, rekao bih da je taj pristup zasad uspješan.

Nastavi čitati

Prevođenje, putovanje i uživanje: lokalizacija u turizmu

prije 4 tjedna

Zbog svoje širine i dinamičnosti turistički sektor podrazumijeva često obnavljanje sadržaja te promjenu ciljanih skupina i načina oglašavanja. To ga čini jednim od najaktivnijih područja jezične industrije. Jedinstvene izazove ove industrije lako je prevladati ako postoji suradnja naručitelja i pružatelja jezičnih usluga i, naravno, ako obje strane razumiju prirodu industrije i doprinos koji jezična rješenja mogu pružiti razvoju poslovanja.

Nastavi čitati

Kako lokalizacija web-stranica pomaže pri povećanju prodaje

prije 1 godina

Bez obzira na to služi li kao interaktivna prezentacija tradicionalnog društva ili sučelje web-servisa, web-stranica glavni je komunikacijski kanal suvremenog svijeta. Stoga je najbrži, najsigurniji i najučinkovitiji način dopiranja do globalnih korisnika i globalnog širenja vašeg društva lokalizacija web-stranica.

Nastavi čitati