Prijavite se za rad u Ciklopei

Pozivamo vas da se prijavite čak i ako trenutačno nema slobodnih radnih mjesta, a želite da pohranimo vaše podatke za slučaj da se otvori prikladan položaj, ili ako mislite da biste mogli pridonijeti Ciklopeinu radu u nekoj drugoj ulozi. U tom slučaju pružite dodatne informacije o svojem području interesa.

Obrazac za mrežnu prijavu

Ako se želite pridružiti našem timu na položaju koji najbolje odgovara vašim jezičnim, tehničkim ili poslovnim vještinama, ispunite obrazac i naš će vam se odjel za ljudske resurse javiti.