Blog

Jezična pogreška br. 38: je vs. ju

Ciklopea prije 6 godina
101-najpogostejša-jezikovna-napaka

Nenaglašeni oblici zamjenice ona su je i ju; obično se upotrebljava oblik je, osim kad se ispred tog oblika nađe slog je kao pomoćni glagol ili kao završni slog prethodne riječi. Svi ju hvale. > Svi je hvale. Međutim: Tužila ju je; Kupuje ju.

Nastavi čitati

Jezična pogreška br. 37: vi vs. Vi

Ciklopea prije 6 godina
101-najpogostejša-jezikovna-napaka

Jezična pogreška vi vs. Vi. Eh, tu se u svakodnevnoj upotrebi dosta lome koplja, ali evo kako mi vidimo ovaj jezični izazov: Kod obraćanja većem broju osoba zamjenica vi piše se malim slovom: Poštovana gospodo, obavještavamo vas… Baš kao što smo naučili u osnovnoj školi, ostaje pravilo da se u obraćanju jednoj osobi iz poštovanja […]

Nastavi čitati

Jezična pogreška br. 36: ni s kim vs. s nikim

Ciklopea prije 6 godina
101-najpogostejša-jezikovna-napaka

Samo napominjemo da ne želimo biti picajzle i da je jezik stvar izbora 🙂 Kad se uz neodređenu zamjenicu tvorenu prefiksom ni– nađe prijedlog, on zamjenicu rastavlja i umeće se u nju: Nisam mislio na nikoga. > Nisam mislio ni na koga. Za ničim ne žalim. > Ni za čim ne žalim. Ne govori loše […]

Nastavi čitati

Jezična pogreška br. 35: je li vs. da li

Ciklopea prije 6 godina
101-najpogostejša-jezikovna-napaka

Pravilo kaže, a mi se s njim slažemo, da je u hrvatskome jeziku bolje u upitnoj rečenici upotrebljavati skupinu je li od skupine da li, odnosno bolje je upotrebljavati rečenice u kojima se predikat ili dio predikata premeće na prvo mjesto, a za njim slijedi čestica li. Da li je pokus uspio? > Je li […]

Nastavi čitati

Jezična pogreška br. 34: korištenje vs. upotreba

Ciklopea prije 6 godina
101-najpogostejša-jezikovna-napaka

Da odgovorimo na upit jedne čitateljice: Glagolska imenica korištenje izvedena je od glagola koristiti i koristiti se. U značenju ‘pomaganje ili donošenje koristi‘ može imati dopunu u dativu (korištenje zajednici). Želi li se njome izreći značenje ‘obavljanje čega s pomoću čega‘, umjesto dopune u genitivu valja upotrijebiti dopunu u instrumentalu. Pogrešno je: *korištenje mobitela, *korištenje […]

Nastavi čitati

Jezična pogreška br. 31: internet vs. Internet

Ciklopea prije 6 godina
101-najpogostejša-jezikovna-napaka

Idemo malo ponoviti gradivo: internet je mreža koja povezuje mnogobrojne korisnike diljem svijeta. Naziv potječe iz engleskoga jezika i u njemu se piše Internet. U hrvatskome je u praksi potvrđeno pisanje i Internet i internet. Iako je internet jedna i jedinstvena mreža, ipak nije riječ o određenoj tvrtki koja bi imala i svojega osnivača, sjedište, […]

Nastavi čitati

Jezična pogreška br. 30: tijekom vs. tokom

Ciklopea prije 6 godina
101-najpogostejša-jezikovna-napaka

Od imenice tijek tvori se vremenski prijedlog tijekom, odnosno označuje da se što proteže u određenome razdoblju. Često se griješi tako da se umjesto prijedloga tijekom upotrebljava prijedlog tokom koji ne pripada hrvatskomu standardnom jeziku. Pogrešno je: *tokom godine; *tokom Drugoga svjetskog rata; tokom života, a pravilno: tijekom godine; tijekom Drugoga svjetskog rata; tijekom života. […]

Nastavi čitati