Blog

Jezična pogreška br. 98: bojati vs. bojiti

Ciklopea prije 4 godine
Jezikovna napaka št. 37: d.d./d. d. | Prevod | Blog | Ciklopea

Glagol bojati ne pripada hrvatskom standardnom jeziku, kao ni glagolska imenica bojanje. Njihova je uporaba karakteristična za dijalekte i razgovorni stil. Glagol bojiti pripada hrvatskom standardnom jeziku. Prezent mu glasi: bojim, bojiš, boji, bojimo, bojite, boje. Glagolska je imenica bojenje.

Nastavi čitati

Jezična pogreška br. 97: dobijati vs. dobivati

Ciklopea prije 4 godine
Jezikovna napaka št. 37: d.d./d. d. | Prevod | Blog | Ciklopea

Glagol dobijati ne pripada hrvatskom standardnom jeziku. Pravilno je dobivati. Često se griješi tako da se glagolski oblici umjesto od glagola dobivati tvore od glagola dobijati. Npr.: Predsjednički kandidat dobija izbore. -> Predsjednički kandidat dobiva izbore. Puno uči, a dobija loše ocjene. -> Puno uči, a dobiva loše ocjene.

Nastavi čitati

Jezična pogreška br. 96: koristiti što vs. koristiti se čime

Ciklopea prije 5 godina
Jezikovna napaka št. 37: d.d./d. d. | Prevod | Blog | Ciklopea

Potrebno je razlikovati glagole koristiti i koristiti se. Koristiti znači „biti od koristi, služiti, pomagati komu“ i uz taj glagol dolazi dopuna u dativu (koristiti zajednici). Koristiti se znači „obavljati što s pomoću čega“ i uz taj glagol dolazi dopuna u instrumentalu. Često je pogreška umjesto glagola koristiti se upotrebljavati glagol koristiti s dopunom u […]

Nastavi čitati

Jezična pogreška br. 93: novina vs. novine

Ciklopea prije 5 godina
Језичка грешка бр. 27: гледати телевизију / гледати телевизор

Imenica novine nema oblik za jedninu; ta riječ označava i jedninu i množinu. Često se upotrebljava riječ novina u jednini, no takav je oblik nepravilan i treba ga zamijeniti množinom. Npr.: On piše za novinu. -> On piše za novine. Piše u novini. -> Piše u novinama.

Nastavi čitati

Jezična pogreška broj 91: prilozi skoro, gotovo i blizu

Ciklopea prije 5 godina
Језичка грешка бр. 27: гледати телевизију / гледати телевизор

Prilog skoro označava nešto što će se dogoditi uskoro, ubrzo, u bliskoj budućnosti. Prilog blizu znači na maloj udaljenosti i ima prostorno značenje. Prilog gotovo količinski je prilog i znači zamalo. Često se spomenuti prilozi zamjenjuju i pogrešno upotrebljavaju. Npr.: Nezakonito je zaradio skoro 2 milijuna kuna. -> Nezakonito je zaradio gotovo 2 milijuna kuna. […]

Nastavi čitati

Jezična pogreška broj 88: Prilog nedaleko

Ciklopea prije 5 godina
Језичка грешка бр. 27: гледати телевизију / гледати телевизор

Prilog nedaleko nastao je prema prilogu daleko i zadržao je njegova obilježja. Može stajati bez dopune, npr. Pošta je nedaleko, ili, kao i mnogi drugi prilozi imati dopunu s prijedlogom od. Npr.: Nedaleko sela pronađena je bijesna lisica. -> Nedaleko od sela pronađena je bijesna lisica. Živim nedaleko grada. -> Živim nedaleko od grada.

Nastavi čitati