Ključ uspjeha pri prevođenju materijala za klinička ispitivanja

Mladen Stojak prije 4 godine 4 min

Dobro poznat pojam loš prijevod može imati različita značenja. Prvo se značenje, razumljivo, odnosi na tekst (ili bilo koji drugi materijal) koji obilježavaju značenjske, stilske, gramatičke i pravopisne pogreške. Drugo se značenje, ono ozbiljnije, odnosi na kašnjenje ili otkazivanje plasiranja proizvoda, gubitak vremena, resursa i energije i, najgore od svega, ostavljanje negativnog dojma na stranom tržištu, što je također cijena lošeg prijevoda.

Kako to spriječiti?

Translating Clinical Research

Koncept jezičnog rješenja

Dopustite mi da podijelim s vama tajnu o pružanju kvalitetnih jezičnih usluga:

nije vam potreban prijevod, već jezično rješenje, što je u osnovi drugi naziv za proces bez pogrešaka u jezičnoj industriji.

Sada se vjerojatno pitate zašto niste čuli taj podatak ranije.

Nije do vas, već do tržišta jezičnih rješenja koje stavlja naglasak na prevođenje, dok vam u stvarnosti, ako radite u izrazito reguliranoj industriji kao što je farmaceutska industrija, treba više od „običnog” prijevoda.

Potrebno vam je cjelovito rješenje da biste bili sigurni u to da neće doći do pogrešaka i da će isporuka biti pravovremena.

Zašto?

Zato što svaka pogreška ili propušteni rok podrazumijevaju utrošak vremena, novca i energije, negativno utječu na ugled i ugrožavaju cjelokupnu kvalitetu vašeg proizvoda ili usluge.

Koja je onda razlika između „običnog” prijevoda i jezičnog rješenja?

Prevođenje je i dalje glavni dio jezičnog rješenja, no uključuje dodatne usluge i procedure koje se vrše prije, tijekom i nakon prijevodnog procesa. Te usluge i procedure mogu se razlikovati s obzirom na specifične zahtjeve projekta, no obično uključuju sljedeće:

  • odabir pravog jezičnog tima za pojedini projekt na osnovi njegove stručnosti, jezičnog para i kvalitete rada
  • određivanje opsega i zahtjeva pojedinog projekta
  • upotrebu odgovarajuće tehnologije (računalno potpomognutog prevođenja ili CAT alata)
  • razvoj i upotrebu odgovarajućih prijevodnih resursa (terminoloških baza i prijevodnih memorija)
  • stručno ljudsko prevođenje
  • stručnu ljudsku lekturu/korekturu prevedenih materijala za koju je zadužen drugi jezični tim
  • lekturu koju radi stručnjak za predmetno područje (po potrebi)
  • provedbu računalno potpomognute provjere za osiguravanje kvalitete (QA)
  • prijelom i grafičku pripremu (DTP) i dodatne usluge (po potrebi).

Medicina, farmacija i jezik

U kojoj se točki lokalizacija – i ostale jezične usluge – susreću s farmaceutskom industrijom?

Kad bismo promotrili lijekove i medicinske uređaje kao proizvode, uvidjeli bismo da su prevođenje i lokalizacija nužni alati za poslovanje na globalnim tržištima.

No ako se prisjetimo da su proizvodi zdravstvene skrbi osmišljeni za poboljšanje kvalitete života i zdravlja, postaje jasno da razvoj jezičnih rješenja za medicinu i farmaciju zahtijeva poseban pristup, visoku razinu stručnosti i strogi postupak kontrole kvalitete.

Jezična rješenja za klinička ispitivanja

Kliničko ispitivanje jedna je od ključnih faza u razvoju farmaceutskih proizvoda. Njime se ispituju sigurnost i djelotvornost novih lijekova namijenjenih za ljudsku upotrebu.

Ispitivanja se provode u zdravstvenim ustanovama i bolnicama (centrima za klinička ispitivanja) i uključuju široke skupine dionika, uključujući sudionike u ispitivanju, ispitivače i druge zdravstvene djelatnike, članove etičkog povjerenstva i regulatore.

S povećanom eksternalizacijom kliničkih ispitivanja povećava se i potreba za lokalizacijom širokog raspona materijala za ispitivanja.

Ti materijali, između ostalih, obuhvaćaju one koje su pisali zdravstveni djelatnici za druge stručnjake (uključujući planove ispitivanja, zahtjeve za odobrenje i prepisku s lokalnim regulatorima), materijale koje su zdravstveni djelatnici sastavili za bolesnike (npr. informirane pristanke) te upitnike o zdravstvenom stanju koje ispunjavaju sami bolesnici.

Svi materijali za kliničko ispitivanje obilježeni su određenim stilom i vokabularom, a u slučaju materijala povezanih s regulatornim poslovima, prevedene verzije moraju se pridržavati posebne terminologije i standarda ciljanih tržišta. Zato na prijevodnim projektima moraju raditi jezični stručnjaci koji su upoznati s propisima ciljanog tržišta, poželjnom ili nužnom terminologijom i procesom kliničkog ispitivanja u cjelini.

Ovdje dolaze do izražaja prednosti razvijenog prijevodnog/lokalizacijskog procesa, a faza provedbe tog procesa započinje odabirom najprikladnijih jezičnih stručnjaka za određeni jezični par i područje stručnosti.

Prevedeni, lektorirani i odobreni segmenti prevedenih materijala pohranjuju se u obliku prijevodnih resursa (terminoloških baza i prijevodnih memorija) za daljnju upotrebu. To u konačnici smanjuje troškove prevođenja i, uz standardne korake za kontrolu kvalitete kao što su lektura i računalno potpomognuta provjera za osiguravanje kvalitete, djeluje kao dodatan sloj osiguranja kvalitete jer se u svakom novom prijevodnom projektu upotrebljavaju prethodno odobreni elementi.

Kvaliteta u srži svega

Osnovna je svrha navedenoga postizanje prijevoda najbolje moguće kvalitete koji odgovara na izazove povezane sa zahtjevima kliničkih ispitivanja. To u konačnici pomaže farmaceutskim društvima da brže završe regulatorne cikluse na stranim tržištima i plasiraju nove proizvode.

Što možete učiniti sada ako imate poteškoća s lošom kvalitetom prijevoda?

Ako smatrate ovu objavu korisnom i potrebna vam je pomoć pri lokalizaciji materijala za klinička ispitivanja, slobodno mi se obratite radi besplatne provjere vašeg prijevodnog procesa kako bih vam ukazao na eventualne propuste i ponudio savjete za njihovo ispravljanje.

Povezani članci

Webinar: Izazovi u prevođenju pravnih tekstova za EU institucije

prije 2 mjeseca

Drugi kvartal želimo završiti u stilu! Naš drugi ovogodišnji webinar bavi se stručnim pravnim prevođenjem. Pravno prevođenje općenito predstavlja važan dio prevođenja korporativnih materijala, a budući da Ciklopea ima mnogo iskustva u prevođenju EU tekstova te suradnji s EU tijelima koja iste naručuju, sa zadovoljstvom ćemo vam prenijeti naše znanje i iskustvo. Radionicu će voditi […]

Nastavi čitati

Prevodimo za Hrvatsku turističku zajednicu: neka se posjetitelji osjećaju kao kod kuće

prije 3 mjeseca

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) nacionalna je turistička organizacija u Hrvatskoj koja je osnovana s ciljem stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma na domaćoj i međunarodnoj razini. Aktivnosti HTZ-a uključuju planiranje i provođenje promidžbene strategije, kao i predlaganje i provođenje promidžbenih aktivnosti koje predstavljaju zajednički interes svih subjekata uključenih u turizam te poboljšanje kvalitete svih turističkih usluga, objekata i aktivnosti u Hrvatskoj.

Nastavi čitati