HUPA (Hrvatsko udruženje prevoditeljskih agencija) kao novi član EUATC-a

Ciklopea prije 6 godina Komentiraj
CATA (Croatian Association of Translation Agencies) becomes member of EUATC

HUPA, Hrvatsko udruženje prevoditeljskih agencija, ponosno objavljuje da je postala članicom EUATC-a, krovne organizacije nacionalnih udruženja prevoditeljskih tvrtki diljem Europe. EUATC se zalaže za zajedničke interese prevoditeljskih tvrtki, kao i za najviše standarde kvalitete i poslovne prakse.

Ciljevi HUPA-e kao neprofitnog, nevladinog profesionalnog udruženja uključuju razvoj i zaštitu ekonomskih interesa struke te zalaganje za standarde kvalitete, kao i kontinuirani rad na podizanju razine agencijskog prevođenja. HUPA će se također priključiti EUATC-ovim ciljevima i radu u pogledu poticanja najviših standarda kvalitete i poslovne prakse među članovima ove organizacije, kao i snažnog zalaganja za zajedničke interese prevoditeljskih tvrtki općenito.

HUPA, čiji je osnivač i tvrtka Ciklopea, poziva nove članove da se pridruže njenom radu i pomognu u primjeni EUATC-ovih ciljeva.

Saznajte više o HUPA-i na sljedećoj poveznici: www.cata.hr

Saznajte više o EUATC-u na sljedećoj poveznici: http://euatc.org/

Povezani članci