Upute o lijeku: Ažuriranje i upravljanje prijevodnim resursima

Miloš Matović prije 7 godina 5 min čitanja

Uz brojne očigledne prednosti, profesionalno upravljanje prijevodnim resursima čuva integritet uputa o lijeku i sličnih medicinskih i farmaceutskih dokumenata.

Navodila-za-uporabo-zdravil-Posodabljanje-in-upravljanje-prevajalskih-zmogljivosti

Upute o lijeku (engl. Patient information leaflets, skraćeno PIL) skraćene su inačice sažetaka opisa svojstava lijeka (engl. Summaries of Product Characteristics ili SPC) namijenjene korisnicima i sadrže sve neophodne informacije o namjeni i primjeni lijeka te pratećim efektima. Za razliku od sažetaka opisa svojstava lijeka, upute pišu medicinski radnici za krajnje korisnike i zato su neophodni za sigurnu i ispravnu upotrebu farmaceutskih proizvoda.

Upute se pišu sukladno definiranim smjernicama koje pomažu plasiranju farmaceutskih informacija na precizan i razumljiv način. Isti se visoki standardi primjenjuju i prilikom prevođenja te lokalizacije uputa o lijeku i drugih medicinskih i farmaceutskih materijala. Njih trebaju prevoditi specijalizirani medicinski prevoditelji u skladu sa smjernicama lokalnih regulatornih agencija, jezičnim standardima i kulturom ciljnog tržišta, a prevedene verzije moraju zadržati isti stil i istu namjenu profesionalnoga materijala namijenjenog neprofesionalcima.

Iste principe koji vrijede u pripremanju, prevođenju i lokalizaciji treba uvažiti i prilikom ažuriranja uputa o lijeku. Ažuriranja uputa česta su i do njih može doći uslijed promjena u lokalnim propisima, napretka u istraživanju koja uključuju određeni farmaceutski proizvod ili iz bilo kojeg drugog razloga, ali u svakom se slučaju tekst prijevoda uputa o lijeku treba pažljivo provjeriti prilikom svakog ažuriranja.

pharmacist

Upravljanje i razvoj prijevodnih resursa veoma je korisno u prevođenju ovakvih sadržaja zato što su svi medicinski dokumenti strukturirani i njihova forma prati određene sheme i terminologiju. Uz umanjene količine potrebnog vremena, energije i novca, razvoj prijevodnih resursa osigurava konzistentnost prevedenog sadržaja, a to u ovom slučaju znači i pridržavanje regulatornih zahtjeva te očuvanje stilskih značajki određenog farmaceutskog dokumenta.

Prijevodni resursi uključuju ranije prevedene elemente – prijevodne memorije (TM), glosare i terminološke baze (TB).

Nakon inicijalnog kreiranja, prijevodnim resursima uvijek je moguće pristupiti i njima se koristiti. Održavanje prijevodnih resursa uključuje redovno čišćenje i ažuriranje prijevodnih memorija, glosara i terminoloških baza čime se štede novac i vreme, ostvaruje još jedna važna razina kontrole kvaliteta, osiguravaju konzistentnost i usklađenost iskoristivih jezičnih elemenata s najnovijim zahtjevima i definicijama.

Uz brojne očigledne prednosti, profesionalno upravljanje prijevodnim resursima čuva integritet uputa o lijeku i sličnih medicinskih i farmaceutskih dokumenata. Osigurana je njihova svrha preciznog, razumljivog i stilski prikladnog dijeljenja informacija o lijeku u korist krajnjih korisnika na različitim tržištima, dok su vrijeme i novac potrebni za lokalizaciju umanjeni, a krajnji je rezultat jednostavniji i lakši proces u svim fazama.

Like This Article? Subscribe to Receive More Via Email

  • receive a digest with new articles
  • up to 2 emails a month

Povezani članci

EU projekt: Internacionalizacija poslovanja i povećanje međunarodne konkurentnosti

prije 1 mjesec

Kratki opis projekta – Dana 07.10.2020. tvrtka Ciklopea d.o.o. potpisala je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.16.0411. sa specifičnim ciljem – poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2019.-2022.

Nastavi čitati