Lokalizacija: ključ za budućnost međunarodnog poslovanja

Miloš Matović prije 6 godina Komentiraj

Stara uzrečica kaže da je „ono što je najosobnije ujedno i najuniverzalnije”; ta naizgled paradoksalna ideja savršeno opisuje odnos lokalizacije i globalizacije.

Localization: the Key to the Future of International Business
Lokaliziranje s ciljem globaliziranja

Pomalo zbunjujući izrazi poput internacionalizacije, globalizacije, lokalizacije, regionalizacije, pa čak i novostvorene složenice poput glokalizacije koje stvaraju dodatne probleme, svuda su oko nas. Mnogo je definicija tih izraza, ovisno o kontekstu i posebice o području djelatnosti, no granice između njih katkad je teško odrediti.

Lokaliziranje u svrhu globaliziranja

U svijetu jezičnih usluga i poslovanja i marketinga općenito, lokalizacija je proces prilagodbe internacionaliziranog sadržaja, proizvoda ili usluga, stranim jezicima, tržištima i kulturama. Internacionalizirani sadržaj spreman je za prilagodbu bilo kojem jeziku ili mjestu, a to uključuje korisnička sučelja, navigaciju softvera i web-mjesta.

Stara uzrečica kaže da je „ono što je najosobnije ujedno i najuniverzalnije”; ta naizgled paradoksalna ideja savršeno opisuje odnos lokalizacije i globalizacije. Globaliziranje znači obavljanje prekograničnih poslovnih aktivnosti, što pak znači sastavljanje i slanje poruka većem broju ljudi, koji govore različitim jezicima i žive u različitim kulturama, tj. lokaliziranje.

Globalizacija više od zbroja njezinih dijelova

Lokalizacija i budućnost međunarodnog poslovanja

Jasno je da proces globalizacije djeluje na dvije razine – na razini internacionalizacije i razini lokalizacije. Prva je faza stvaranje internacionaliziranog sadržaja, odnosno sastavljanje poruka koje će se slati preko granice, dok je druga faza lokalizacija za pojedina tržišta.

Kao što je i obično slučaj sa složenim sustavima, teško je odrediti što je važnije budući da su obje razine međusobno povezane i ovise jedna o drugoj, no možemo zaključiti da je globalizacija više od zbroja njezinih dijelova. Ključ uspjeha nalazi se u pronalaženju savršene ravnoteže između ujednačenog, internacionaliziranog pristupa i pristupa koji poštuje prednosti međunarodne raznolikosti i koristi se njima.

Jednostavno rečeno, u svijetu danas postoji oko 7000 jezika, dok je broj pojedinih kultura i tržišta još veći. Kao što zdrav razum nalaže, a istraživanja tržišta potvrđuju, ljudi obično bolje reagiraju na sadržaj napisan na njihovom jeziku i u skladu s njihovom kulturom, a čista matematika govori nam da bismo lokaliziranjem sadržaja na približno 80 jezika već doprli do više od 80 % svjetske populacije.

Potrebno je lokalizirati sadržaj na 7000 jezika da bi on došao do svih ljudi na Zemlji. Nije teško zaključiti u čemu leži budućnost međunarodnog poslovanja, zar ne?

Povezani članci

Kreativno prevođenje za medicinu i farmaciju: što, kako i kada?

prije 4 godine

Kreativno prevođenje zasigurno nije jedna od stvari koje će nam prve pasti na um kada govorimo o prevođenju medicinskih tekstova ili lokalizaciji farmaceutskih materijala. Planovi ispitivanja, sažetci opisa svojstava lijekova i prepiska s regulatornim tijelima po svojoj su prirodi ozbiljni. Stoga ponekad zaboravimo da su i medicinskim i farmaceutskim društvima potrebna marketinška rješenja da bi potaknula razvoj poslovanja i doprla do klijenata i kupaca.

Nastavi čitati