Jezična pogreška br. 99: odmarati vs. odmarati se

Ciklopea prije 7 godina Komentiraj

odmarati vs. odmarati se

Jezikovna napaka št. 37: d.d./d. d. | Prevod | Blog | Ciklopea
Jezikovna napaka: moj/svoj

Glagol odmarati u hrvatskom standardnom jeziku prijelazni je i povratni glagol.

Prijelazan je samo kad uz njega stoji objekt koji označuje dio tijela,

Npr:

odmarati noge

Ako uz njega ne stoji objekt, taj glagol je povratni, što znači da se ne smije koristiti biti bez zamjenice se.

Npr.:

Cijeli ću dan odmarati. -> Cijeli ću se dan odmarati.

Odmaraju nakon napornog putovanja. -> Odmaraju se nakon napornog putovanja.

Povezani članci

Jezična pogreška br. 23: pasiv u hrvatskom

prije 5 godina

U engleskome jeziku iznimno je česta uporaba pasivnih ustrojstava. Ta se ustrojstva, primjerice “od” ili “od strane” u hrvatskim prijevodima često prevode u pasivu i onda kad bi ih trebalo prevesti u aktivu: prigovor od strane zaposlenika > prigovor zaposlenika verificirano od vanjskog izvora > ovjerio vanjski izvor istraživanje provedeno od strane vanjskih stručnjaka > […]

Nastavi čitati

Jezična pogreška br. 94: sličiti vs. ličiti

prije 5 godina

Glagol ličiti znači premazivati bojom zidove i ne možemo ga upotrebljavati u značenju podsjećati izgledom na koga ili što. U tome značenju treba upotrebljavati glagol sličiti. Npr.: Petra liči ocu. -> Petra sliči ocu. Glagol sličiti upotrebljava se s dopunom u dativu i nikad nema uza se prijedlog na. Npr.: Sliči na brata. -> Sliči […]

Nastavi čitati