Jezična pogreška br. 95: prijatelj od Marka vs. Markov prijatelj

Ciklopea prije 7 godina Komentiraj
Jezikovna napaka št. 37: d.d./d. d. | Prevod | Blog | Ciklopea
Jezikovna napaka: moj/svoj

Izricanje pripadanja živomu posjedovatelju izrazom od + G nije u skladu s normom hrvatskoga standardnog jezika. Umjesto prijedložno-padežnoga izraza u genitivu treba upotrebljavati posvojni pridjev.

Npr::

prijatelj od Marka -> Markov prijatelj

kuća od Petre -> Petrina kuća

Povezani članci

Jezična pogreška br. 23: pasiv u hrvatskom

prije 5 godina

U engleskome jeziku iznimno je česta uporaba pasivnih ustrojstava. Ta se ustrojstva, primjerice “od” ili “od strane” u hrvatskim prijevodima često prevode u pasivu i onda kad bi ih trebalo prevesti u aktivu: prigovor od strane zaposlenika > prigovor zaposlenika verificirano od vanjskog izvora > ovjerio vanjski izvor istraživanje provedeno od strane vanjskih stručnjaka > […]

Nastavi čitati

Jezična pogreška br. 94: sličiti vs. ličiti

prije 5 godina

Glagol ličiti znači premazivati bojom zidove i ne možemo ga upotrebljavati u značenju podsjećati izgledom na koga ili što. U tome značenju treba upotrebljavati glagol sličiti. Npr.: Petra liči ocu. -> Petra sliči ocu. Glagol sličiti upotrebljava se s dopunom u dativu i nikad nema uza se prijedlog na. Npr.: Sliči na brata. -> Sliči […]

Nastavi čitati