Jezična pogreška br. 94: sličiti vs. ličiti

Ciklopea prije 5 godina Komentiraj
Језичка грешка бр. 27: гледати телевизију / гледати телевизор
гледати телевизију / гледати телевизор

Glagol ličiti znači premazivati bojom zidove i ne možemo ga upotrebljavati u značenju podsjećati izgledom na koga ili što.

U tome značenju treba upotrebljavati glagol sličiti.

Npr.:

Petra liči ocu. -> Petra sliči ocu.

Glagol sličiti upotrebljava se s dopunom u dativu i nikad nema uza se prijedlog na.

Npr.:

Sliči na brata. -> Sliči bratu.

U istome značenju može se upotrijebiti glagol nalikovati s dopunom u akuzativu i prijedlogom na.

Npr.:

Petra nalikuje na oca.

Povezani članci

Jezična pogreška br. 23: pasiv u hrvatskom

prije 5 godina

U engleskome jeziku iznimno je česta uporaba pasivnih ustrojstava. Ta se ustrojstva, primjerice “od” ili “od strane” u hrvatskim prijevodima često prevode u pasivu i onda kad bi ih trebalo prevesti u aktivu: prigovor od strane zaposlenika > prigovor zaposlenika verificirano od vanjskog izvora > ovjerio vanjski izvor istraživanje provedeno od strane vanjskih stručnjaka > […]

Nastavi čitati