Jezična pogreška br. 86: Upotreba broja dva

Ciklopea prije 7 godina Komentiraj
Језичка грешка бр. 27: гледати телевизију / гледати телевизор
гледати телевизију / гледати телевизор

Glavni broj dva, kao i brojevi koji njime završavaju, npr. 142 i 1532, sklonjiv je.

Uz imenicu u muškome i srednjemu rodu broj dva sklanja se na sljedeći način:

NAV dva prijatelja,

G dvaju prijatelja,

DLI dvama prijateljima;

a uz imenicu u ženskome rodu:

NAV dvije prijateljice,

G dviju prijateljica,

DLI dvjema prijateljicama.

Gdje se griješi:

mi/vi/oni dva -> nas/vas/njih dva za srednji rod, dvije za ženski rod i nas/vas njih dvojica za muški rod.

Povezani članci

Jezična pogreška br. 23: pasiv u hrvatskom

prije 5 godina

U engleskome jeziku iznimno je česta uporaba pasivnih ustrojstava. Ta se ustrojstva, primjerice “od” ili “od strane” u hrvatskim prijevodima često prevode u pasivu i onda kad bi ih trebalo prevesti u aktivu: prigovor od strane zaposlenika > prigovor zaposlenika verificirano od vanjskog izvora > ovjerio vanjski izvor istraživanje provedeno od strane vanjskih stručnjaka > […]

Nastavi čitati

Jezična pogreška br. 94: sličiti vs. ličiti

prije 5 godina

Glagol ličiti znači premazivati bojom zidove i ne možemo ga upotrebljavati u značenju podsjećati izgledom na koga ili što. U tome značenju treba upotrebljavati glagol sličiti. Npr.: Petra liči ocu. -> Petra sliči ocu. Glagol sličiti upotrebljava se s dopunom u dativu i nikad nema uza se prijedlog na. Npr.: Sliči na brata. -> Sliči […]

Nastavi čitati