Jezična pogreška br. 78: Akuzativ zamjenice ona

Ciklopea prije 7 godina Komentiraj
Језичка грешка бр. 27: гледати телевизију / гледати телевизор
гледати телевизију / гледати телевизор

Osobna zamjenica ona u jednini se deklinira na sljedeći način:

N – ona

G – nje (je)

D – njoj (joj)

A – nju (je/ju)

V –

L – njoj, joj

I – njom

Akuzativ ima dva nenaglašena oblika – je i ju.

Potrebno je prvenstveno upotrebljavati oblik je, a oblik ju upotrebljava se u ovim dvama slučajevima:

1. Kada iza zamjenice je dolazi 3. lice nenaglašenog oblika glagola biti (je).

Npr:

Vidio je je. -> Vidio ju je.

2. Kada se ispred zamjenice je nalazi glagol koji završava na je.

Npr:

Razumije je. -> Razumije ju.

Poznaje je. -> Poznaje ju.

Naglašeni se oblik upotrebljava kada je u istoj rečenici u opreci prema drugom i iza prijedloga.

Npr:

Pitala je nju, a ne tebe.

Poslije ću svratiti k njoj.

S njom nam je uvijek zabavno.

Povezani članci

Jezična pogreška br. 23: pasiv u hrvatskom

prije 5 godina

U engleskome jeziku iznimno je česta uporaba pasivnih ustrojstava. Ta se ustrojstva, primjerice “od” ili “od strane” u hrvatskim prijevodima često prevode u pasivu i onda kad bi ih trebalo prevesti u aktivu: prigovor od strane zaposlenika > prigovor zaposlenika verificirano od vanjskog izvora > ovjerio vanjski izvor istraživanje provedeno od strane vanjskih stručnjaka > […]

Nastavi čitati

Jezična pogreška br. 94: sličiti vs. ličiti

prije 5 godina

Glagol ličiti znači premazivati bojom zidove i ne možemo ga upotrebljavati u značenju podsjećati izgledom na koga ili što. U tome značenju treba upotrebljavati glagol sličiti. Npr.: Petra liči ocu. -> Petra sliči ocu. Glagol sličiti upotrebljava se s dopunom u dativu i nikad nema uza se prijedlog na. Npr.: Sliči na brata. -> Sliči […]

Nastavi čitati