Jezična pogreška br. 77: bez da vs. bez

Ciklopea prije 8 godina Komentiraj
Језичка грешка бр. 27: гледати телевизију / гледати телевизор
гледати телевизију / гледати телевизор

Prijedlog bez dolazi uz genitiv i nepravilno se javlja uz česticu da (bez da).

Budući da je riječ o prijedlogu, nije pravilno ako uz njega ne dođe imenica, zamjenica ili pridjev.

Npr.:

On je došao s pratnjom, a ja bez. -> On je došao s pratnjom, a ja bez pratnje (bez nje).

Jednako tako, bez nije veznik pa zato ne može doći uz riječ da.

Izraz bez da u hrvatskom jeziku potrebno je pravilno zamijeniti veznicima a, makar, iako ili premda.

Npr.:

Napravio je to bez da me pitao. -> Napravio je to, a da me nije pitao.

Uz prijedlog bez nije pravilno upotrijebiti niječnu zamjenicu, nego je potrebno upotrijebiti potvrdnu.

Npr.:

Uspjela sam bez ničije pomoći. -> Uspjela sam bez ičije pomoći.

Povezani članci

Jezična pogreška br. 23: pasiv u hrvatskom

prije 5 godina

U engleskome jeziku iznimno je česta uporaba pasivnih ustrojstava. Ta se ustrojstva, primjerice “od” ili “od strane” u hrvatskim prijevodima često prevode u pasivu i onda kad bi ih trebalo prevesti u aktivu: prigovor od strane zaposlenika > prigovor zaposlenika verificirano od vanjskog izvora > ovjerio vanjski izvor istraživanje provedeno od strane vanjskih stručnjaka > […]

Nastavi čitati

Jezična pogreška br. 94: sličiti vs. ličiti

prije 5 godina

Glagol ličiti znači premazivati bojom zidove i ne možemo ga upotrebljavati u značenju podsjećati izgledom na koga ili što. U tome značenju treba upotrebljavati glagol sličiti. Npr.: Petra liči ocu. -> Petra sliči ocu. Glagol sličiti upotrebljava se s dopunom u dativu i nikad nema uza se prijedlog na. Npr.: Sliči na brata. -> Sliči […]

Nastavi čitati