Jezična pogreška br. 75: Sklonidba imenice kći

Ciklopea prije 8 godina Komentiraj
Језичка грешка бр. 27: гледати телевизију / гледати телевизор
гледати телевизију / гледати телевизор

Imenica kći pripada skupini imenica ženskog roda kojima osnova završava na suglasnik i sklanja se:

N kći

G kćeri

D kćeri

A kćer

V kćeri

L kćeri

I kćeri/kćerju

Najčešća je pogreška zamjena nominativa imenice (kći) akuzativom (kćer) i obrnuto.

Npr.:

Ovo je moja kćer. -> Ovo je moja kći.

Njegova kćer udala se prošle subote. -> Njegova kći udala se prošle subote.

Kad vidiš moju kćer pozdravi je. √

Na put je poveo svoju kćer. √

Česta je pogreška i zamjena nominativnog oblika imenice kći nominativnim oblikom imenice kćerka.

Povezani članci

Jezična pogreška br. 23: pasiv u hrvatskom

prije 5 godina

U engleskome jeziku iznimno je česta uporaba pasivnih ustrojstava. Ta se ustrojstva, primjerice “od” ili “od strane” u hrvatskim prijevodima često prevode u pasivu i onda kad bi ih trebalo prevesti u aktivu: prigovor od strane zaposlenika > prigovor zaposlenika verificirano od vanjskog izvora > ovjerio vanjski izvor istraživanje provedeno od strane vanjskih stručnjaka > […]

Nastavi čitati

Jezična pogreška br. 94: sličiti vs. ličiti

prije 5 godina

Glagol ličiti znači premazivati bojom zidove i ne možemo ga upotrebljavati u značenju podsjećati izgledom na koga ili što. U tome značenju treba upotrebljavati glagol sličiti. Npr.: Petra liči ocu. -> Petra sliči ocu. Glagol sličiti upotrebljava se s dopunom u dativu i nikad nema uza se prijedlog na. Npr.: Sliči na brata. -> Sliči […]

Nastavi čitati