Jezična pogreška br. 73: Upotreba prijedloga kod/k

Ciklopea prije 8 godina Komentiraj
Језичка грешка бр. 27: гледати телевизију / гледати телевизор
гледати телевизију / гледати телевизор

Prijedlog kod dolazi uz riječi u genitivu, a prijedlog k/ka dolazi uz riječi u dativu.

Prijedlogom k/ka označava se ono prema čemu je upravljeno kretanje, npr.:

Danas će doći k nama.

Prijedlogom kod označava se boravak u nečijoj blizini, npr.:

Kod nje smo se jako lijepo proveli. Nepravilno je upotrebljavati ga za označavanje smjera kretanja.

Nije pravilno:

Danas će doći kod nas. > Danas će doći k nama.

Idem kod brata. > Idem k bratu.

Prijedlog k ima oblik ka kada riječ koja dolazi iza njega počinje suglasnicima k, g, h ili kada riječ uz koju stoji počinje suglasničkim skupinama sk, zg, sh, sf (ka graničnom prijelazu, ka zgradi).

Povezani članci

Jezična pogreška br. 23: pasiv u hrvatskom

prije 5 godina

U engleskome jeziku iznimno je česta uporaba pasivnih ustrojstava. Ta se ustrojstva, primjerice “od” ili “od strane” u hrvatskim prijevodima često prevode u pasivu i onda kad bi ih trebalo prevesti u aktivu: prigovor od strane zaposlenika > prigovor zaposlenika verificirano od vanjskog izvora > ovjerio vanjski izvor istraživanje provedeno od strane vanjskih stručnjaka > […]

Nastavi čitati

Jezična pogreška br. 94: sličiti vs. ličiti

prije 5 godina

Glagol ličiti znači premazivati bojom zidove i ne možemo ga upotrebljavati u značenju podsjećati izgledom na koga ili što. U tome značenju treba upotrebljavati glagol sličiti. Npr.: Petra liči ocu. -> Petra sliči ocu. Glagol sličiti upotrebljava se s dopunom u dativu i nikad nema uza se prijedlog na. Npr.: Sliči na brata. -> Sliči […]

Nastavi čitati