Jezična pogreška br. 69: Najčešći pleonazmi u hrvatskom

Ciklopea prije 8 godina Komentiraj
Језичка грешка бр. 27: гледати телевизију / гледати телевизор
гледати телевизију / гледати телевизор

Neke riječi u hrvatskome jeziku imaju jednako ili vrlo slično značenje i zbog ih je toga suvišno upotrebljavati zajedno, jednu pokraj druge. Takvu pojavu gomilanja riječi jednakoga ili sličnoga značenja nazivamo pleonazmom.

Danas donosimo neke od pleonazama koji se često upotrebljavaju u hrvatskom (posebice govornom) jeziku.

ja osobno > ja ili osobno

oko približno desetak > oko/približno deset ili desetak

čak štoviše > čak ili štoviše

najoptimalnije > optimalno ili najbolje

najminimalnije > minimalno ili najmanje

najmaksimalnije > maksimalno ili najveće

najelementarnije > elementarno ili osnovno

najbitnije > bitno

popeti se gore > popeti se

sići dolje > sići

neophodno potrebno > neophodno ili prijeko potrebno

zajedno surađivati > zajedno raditi ili surađivati

zajednički suživot > zajednički život ili suživot

druga alternativa > alternativa

no međutim > no ili međutim

jednom riječju > riječju

Izvor – Hrvatski u upotrebi

Povezani članci

Jezična pogreška br. 23: pasiv u hrvatskom

prije 5 godina

U engleskome jeziku iznimno je česta uporaba pasivnih ustrojstava. Ta se ustrojstva, primjerice “od” ili “od strane” u hrvatskim prijevodima često prevode u pasivu i onda kad bi ih trebalo prevesti u aktivu: prigovor od strane zaposlenika > prigovor zaposlenika verificirano od vanjskog izvora > ovjerio vanjski izvor istraživanje provedeno od strane vanjskih stručnjaka > […]

Nastavi čitati

Jezična pogreška br. 94: sličiti vs. ličiti

prije 5 godina

Glagol ličiti znači premazivati bojom zidove i ne možemo ga upotrebljavati u značenju podsjećati izgledom na koga ili što. U tome značenju treba upotrebljavati glagol sličiti. Npr.: Petra liči ocu. -> Petra sliči ocu. Glagol sličiti upotrebljava se s dopunom u dativu i nikad nema uza se prijedlog na. Npr.: Sliči na brata. -> Sliči […]

Nastavi čitati