Jezična pogreška br. 66: Upotreba prijedloga na i u

Ciklopea prije 8 godina Komentiraj
Језичка грешка бр. 27: гледати телевизију / гледати телевизор
гледати телевизију / гледати телевизор

Prijedlozi na i u upotrebljavaju se uz akuzativ i lokativ. Prijedlog na upotrebljava se uz zemljopisna imena koja označavaju mjesto na uzvisini, uz imena otoka i ustanova i sl., npr.:

Popeo se na vrh planine. Bila je na otoku Hvaru. Diplomirao je na Filozofskome fakultetu.

Prijedlog na također označava gornje mjesto kakva predmeta, npr. na krovu. Ima i druga značenja, npr. u rečenicama:

Otišao je na selo. Ostala je na dvoru.

Prijedlog u označava da se nešto nalazi unutar nečega, u granicama nečega ili kretanje prema nekom mjestu, npr. :

Stavio je pismo u ladicu. U plesu je našla zadovoljstvo. Stigli smo u grad Hvar.

Nije pravilno:

Otišao je na poštu. -> Otišao je u poštu. Živi na stanu. -> Živi u stanu.

Razlikujemo upotrebu prijedloga u i na kad pišemo o otocima i mjestima na otocima: Otišao je na Krk. (na otok) Otišao je u Krk. (u mjesto na otoku)

Izvor – Hrvatski u upotrebi

Povezani članci

Jezična pogreška br. 23: pasiv u hrvatskom

prije 5 godina

U engleskome jeziku iznimno je česta uporaba pasivnih ustrojstava. Ta se ustrojstva, primjerice “od” ili “od strane” u hrvatskim prijevodima često prevode u pasivu i onda kad bi ih trebalo prevesti u aktivu: prigovor od strane zaposlenika > prigovor zaposlenika verificirano od vanjskog izvora > ovjerio vanjski izvor istraživanje provedeno od strane vanjskih stručnjaka > […]

Nastavi čitati

Jezična pogreška br. 94: sličiti vs. ličiti

prije 5 godina

Glagol ličiti znači premazivati bojom zidove i ne možemo ga upotrebljavati u značenju podsjećati izgledom na koga ili što. U tome značenju treba upotrebljavati glagol sličiti. Npr.: Petra liči ocu. -> Petra sliči ocu. Glagol sličiti upotrebljava se s dopunom u dativu i nikad nema uza se prijedlog na. Npr.: Sliči na brata. -> Sliči […]

Nastavi čitati