Jezična pogreška br. 64: Tvorba etnonima (Litvanac ili Litavac, Belgijac ili Belgijanac)

Maja Peradin prije 8 godina Komentiraj
Језичка грешка бр. 27: гледати телевизију / гледати телевизор
гледати телевизију / гледати телевизор

Ako i vi često lomite jezik tvorbom etnonima od imena stranih država, svidjet će vam se jezična pogreška kojom ćemo se danas baviti. Izdvajamo pravila za tvorbu najproblematičnijih etnonima u hrvatskom jeziku.

Čini se da nam najviše poteškoća stvara Litva. U hrvatskome standardnom jeziku etnonim od egzonima Litva glasi Litavac i sklanja se ovako:

jd. GA Litavca, DL Litavcu, V Litavče, I Litavcem, mn. N Litavci, G Litavaca, DLI Litavcima, A Litavce, V Litavci.

Ktetik od Litva glasi litavski. Oblik Litvanac izveden od imenice Litva pogrešan je u hrvatskome standardnom jeziku.

Sljedeća je bitna skupina egzonima ona čiji naziv završava na –ija. Etnonimi kojima se označuju stanovnici države ili kontinenta čije ime završava na –ija u hrvatskome standardnom jeziku tvore se sufiksima –ac i –anac. Plodniji je sufiks –ac. Sufiks –ac dodaje se ili na skraćenu osnovu imena države ili kontinenta, tj. na osnovu bez završnoga –ija, npr.:

Armenija > Armenac, Australija > Australac, Slovenija > Slovenac, Letonija > Letonac, Makedonija > Makedonac, Moldavija > Moldavac, Somalija > Somalac ili na dužu osnovu u kojoj se čuva završetak, npr.:

Azija > Azijac, Bolivija > Bolivijac, Gambija > Gambijac, Gruzija > Gruzijac, Indija > Indijac, Kolumbija > Kolumbijac, Libija > Libijac, Malezija > Malezijac, Nigerija > Nigerijac, Sirija > Sirijac, Tanzanija > Tanzanijac.

Od nekih se imena država izvode etnonimi i sufiksom –ac i sufiksom –anac. U hrvatskome standardnom jeziku u tome slučaju treba upotrebljavati etnonim na –ac. Pogrešno je npr.:

Belgija > Belgijanac, Koreja > Korejanac, a pravilno je:

Belgija > Belgijac, Koreja > Korejac.

Sufiks –anac nalazi se samo u pojedinim etnonimima:

Austrija > Austrijanac, Perzija > Perzijanac.

Povezani članci

Jezična pogreška br. 23: pasiv u hrvatskom

prije 5 godina

U engleskome jeziku iznimno je česta uporaba pasivnih ustrojstava. Ta se ustrojstva, primjerice “od” ili “od strane” u hrvatskim prijevodima često prevode u pasivu i onda kad bi ih trebalo prevesti u aktivu: prigovor od strane zaposlenika > prigovor zaposlenika verificirano od vanjskog izvora > ovjerio vanjski izvor istraživanje provedeno od strane vanjskih stručnjaka > […]

Nastavi čitati

Jezična pogreška br. 94: sličiti vs. ličiti

prije 5 godina

Glagol ličiti znači premazivati bojom zidove i ne možemo ga upotrebljavati u značenju podsjećati izgledom na koga ili što. U tome značenju treba upotrebljavati glagol sličiti. Npr.: Petra liči ocu. -> Petra sliči ocu. Glagol sličiti upotrebljava se s dopunom u dativu i nikad nema uza se prijedlog na. Npr.: Sliči na brata. -> Sliči […]

Nastavi čitati