Jezična pogreška br. 56: Glagolski prilog sadašnji “slijedeći” i pridjev “sljedeći”

Ciklopea prije 8 godina Komentiraj
Језичка грешка бр. 27: гледати телевизију / гледати телевизор
гледати телевизију / гледати телевизор

Nerazlikovanje glagolskog priloga sadašnjeg slijedeći i pridjeva sljedeći često dovodi do pogrešaka, npr.

Postoji slijedeći matematički odnos između tih pokazatelja: pokazatelj (4) (a) x pokazatelj (4) (b) = pokazatelj 3.

U rečenici: Slijedeći uskrsnog zeca, Alica je došla u Zemlju čudesa upotrebljen je glagolski prilog slijedeći u funkciji priložne oznake načina (Kako je Alica došla u Zemlju čudesa? Slijedeći (tako da je slijedila) uskrsnog zeca.)

Tako je i u rečenici: Lovac ide šumom slijedeći tragove divljači. Slijedeći je dakle glagolski prilog sadašnji, kao npr. i svijetleći, pjevajući, maštajući: Ivan je išao svijetleći (tako da je svijetlio) džepnom svjetiljkom; Ana je ušla pjevajući (tako da je pjevala); Zaspao je maštajući (tako da je maštao) o praznicima.

U rečenicama: Neka uđe sljedeći pacijent, Tko je sljedeći? te u nabrajanju u rečenici u kojoj se pridjev sljedeći može zamijeniti pokaznom zamjenicom ovaj (npr. Razmotrimo sljedeće prigovore: …/ Razmotrimo ove prigovore: …) riječ je o pridjevu sljedeći ( G sljedećega, D sljedećemu, A sljedeći itd.), dakle o sklonjivoj riječi koju treba dobro razlikovati od nesklonjivoga glagolskog priloga sadašnjeg slijedeći, npr.:

Plan je bio sljedeći: za 10 sati ujutro bio je dogovoren moj i Markov susret, a za 12 sati bio je planiran ručak.

Slijedeći logiku industrije proizvodnje, u razvijenim zemljama sve je donedavna pretezalo shvaćanje da veličina bolnice jamči kvalitetu.

Povezani članci

Jezična pogreška br. 23: pasiv u hrvatskom

prije 5 godina

U engleskome jeziku iznimno je česta uporaba pasivnih ustrojstava. Ta se ustrojstva, primjerice “od” ili “od strane” u hrvatskim prijevodima često prevode u pasivu i onda kad bi ih trebalo prevesti u aktivu: prigovor od strane zaposlenika > prigovor zaposlenika verificirano od vanjskog izvora > ovjerio vanjski izvor istraživanje provedeno od strane vanjskih stručnjaka > […]

Nastavi čitati

Jezična pogreška br. 94: sličiti vs. ličiti

prije 5 godina

Glagol ličiti znači premazivati bojom zidove i ne možemo ga upotrebljavati u značenju podsjećati izgledom na koga ili što. U tome značenju treba upotrebljavati glagol sličiti. Npr.: Petra liči ocu. -> Petra sliči ocu. Glagol sličiti upotrebljava se s dopunom u dativu i nikad nema uza se prijedlog na. Npr.: Sliči na brata. -> Sliči […]

Nastavi čitati