Jezična pogreška br. 55: Pravi povratni glagoli

Ciklopea prije 8 godina Komentiraj
Језичка грешка бр. 27: гледати телевизију / гледати телевизор
гледати телевизију / гледати телевизор

Postoji skupina glagola koji su pravi povratni glagoli, što znači da se ne mogu pojaviti bez povratne zamjenice se. Ipak, često čujemo da se neki od njih upotrebljavaju kao neprijelazni glagoli, glagoli koji nemaju objekt u akuzativu. Glagoli poput: bojati se, smijati se, nadati se uvijek će biti upotrijebljeni s povratnom zamjenicom se i s njihovom uporabom nema problema.

Postoji međutim skupina pravih povratnih glagola koji se često pogrešno upotrebljavaju bez povratne zamjenice. To su npr. glagoli kolebati se, odmarati se, brinuti se.

Evo nekoliko primjera takve pogrešne uporabe iz knjiga i novina te primjera pravilnog pisanja:

Brzi je još trenutan kolebao. > Brzi se još trenutak kolebao.
Putovat će noću. Jutrom će odmarati. > Jutrom će se odmarati.
Treba brinuti o općem drušvenom cilju odgoja. > Treba se brinuti o općem društvenom cilju odgoja.
Sve zemlje moraju odgovorno brinuti o vlastitom i tuđem okolišu. > Sve zemlje moraju se odgovorno brinuti o vlastitom i tuđem okolišu.
Sama je morala brinuti o sebi. > Sama se morala brinuti o sebi.

Glagoli brinuti se i odmarati se pravi su povratni glagoli te moraju uza se uvijek imati povratnu česticu se, a kada su prijelazni glagoli, moraju imati objekt u akuzativu:

Odmarati ruke, odmarati noge, odmarati oči.
Brinuti svoje/tuđe brige.

Povezani članci

Jezična pogreška br. 23: pasiv u hrvatskom

prije 5 godina

U engleskome jeziku iznimno je česta uporaba pasivnih ustrojstava. Ta se ustrojstva, primjerice “od” ili “od strane” u hrvatskim prijevodima često prevode u pasivu i onda kad bi ih trebalo prevesti u aktivu: prigovor od strane zaposlenika > prigovor zaposlenika verificirano od vanjskog izvora > ovjerio vanjski izvor istraživanje provedeno od strane vanjskih stručnjaka > […]

Nastavi čitati

Jezična pogreška br. 94: sličiti vs. ličiti

prije 5 godina

Glagol ličiti znači premazivati bojom zidove i ne možemo ga upotrebljavati u značenju podsjećati izgledom na koga ili što. U tome značenju treba upotrebljavati glagol sličiti. Npr.: Petra liči ocu. -> Petra sliči ocu. Glagol sličiti upotrebljava se s dopunom u dativu i nikad nema uza se prijedlog na. Npr.: Sliči na brata. -> Sliči […]

Nastavi čitati