Jezična pogreška br. 53: Kontaktirati i komunicirati

Ciklopea prije 8 godina Komentiraj
Језичка грешка бр. 27: гледати телевизију / гледати телевизор
гледати телевизију / гледати телевизор

Pravne stručnjake još nismo kontaktirali.
Kontaktirali smo razrednika i pedagoga.

Danas su se ovakve rečenice toliko proširile da su potpuno zasjenile one pravilne. A pravilne bi bile jedino one koje glagol kontaktirati rabe s instumentalom, a ne s genitivom, dakle, kontaktirati s kim: Kontaktirali smo s pravnim stručnjacima; s razrednikom; s pedagogom.

Glagol komunicirati nije od jučer u hrvatskom standardnom jeziku. Značenja su mu proizašla iz lat. communicare, priopćiti, dijeliti što s kim, biti u vezi s kim, ophoditi se, uspostavljati i održavati komunikaciju, porazgovarati se, savjetovati se.

No, u tiskovinama često pronalazimo: Nije komunicirao svoje šefove o tome. Krajnje je vrijeme da im to (is)komunicira. Ovakvi primjeri mogu se objasniti zavirivanjm u portale pisane na engleskom jeziku.

U engleskom jeziku communicare, uz priopćiti, saobraćati, održavati vezu, znači i obavijestiti, prenijeti, prenositi (poruke, ali može i bolest), no u hrvatskom to ne znači.

Povezani članci

Jezična pogreška br. 23: pasiv u hrvatskom

prije 5 godina

U engleskome jeziku iznimno je česta uporaba pasivnih ustrojstava. Ta se ustrojstva, primjerice “od” ili “od strane” u hrvatskim prijevodima često prevode u pasivu i onda kad bi ih trebalo prevesti u aktivu: prigovor od strane zaposlenika > prigovor zaposlenika verificirano od vanjskog izvora > ovjerio vanjski izvor istraživanje provedeno od strane vanjskih stručnjaka > […]

Nastavi čitati

Jezična pogreška br. 94: sličiti vs. ličiti

prije 5 godina

Glagol ličiti znači premazivati bojom zidove i ne možemo ga upotrebljavati u značenju podsjećati izgledom na koga ili što. U tome značenju treba upotrebljavati glagol sličiti. Npr.: Petra liči ocu. -> Petra sliči ocu. Glagol sličiti upotrebljava se s dopunom u dativu i nikad nema uza se prijedlog na. Npr.: Sliči na brata. -> Sliči […]

Nastavi čitati