Jezična pogreška br. 45: Pripadanje subjektu (zamjenica svoj)

Ciklopea prije 9 godina 2 min čitanja
101-najpogostejša-jezikovna-napaka
101 najpogostejša jezikovna napaka

U hrvatskome se pripadanje subjektu uvijek izriče povratno-posvojnom zamjenicom svoj, bez obzira na to kojega je subjekt lica, npr.:

ja imam moju knjigu > ja imam svoju knjigu ti imaš tvoju knjigu > ti imaš svoju knjigu on ima svoju knjigu > on ima svoju knjigu itd.,

Iako je ustrojstvo on ima svoju knjigu moguće, ono bi značilo npr. da Marko ima Petrovu knjigu.

U izricanju pripadanja subjektu u hrvatskome se sandardnom jeziku često griješi, a nesigurnost pri uporabi povratno-posvojne zamjenice pojačava i činjenica da u engleskome nema razlike koja je u hrvatskome izražena podijeljenom uporabom posvojih zamjenica i povratno-posvojne zamjenice. U engleskome, naime, nema zamjenice koja bi odgovarala povratno-posvojnoj zamjenici.

Zauzimamo se za promicanje naših proizvoda. > Zauzimamo se za promicanje svojih proizvoda.

Ponudili smo naše uvjete za dogovor. > Ponudili smo svoje uvjete za za dogovor.

Imam moja načela u poslovanju. > Imam svoja načela u poslovanju.

Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da smo u skladu s poslovnim ambicijama naše tvrtke i brigom za naše zaposlenike odlučili objaviti interni natječaj za radno mjesto… > Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da smo u skladu s poslovnim ambicijama svoje tvrtke i brigom za svoje zaposlenike odlučili objaviti interni natječaj za radno mjesto…

Like This Article? Subscribe to Receive More Via Email

  • receive a digest with new articles
  • up to 2 emails a month
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Povezani članci

Jezična pogreška br. 23: pasiv u hrvatskom

prije 5 godina

U engleskome jeziku iznimno je česta uporaba pasivnih ustrojstava. Ta se ustrojstva, primjerice “od” ili “od strane” u hrvatskim prijevodima često prevode u pasivu i onda kad bi ih trebalo prevesti u aktivu: prigovor od strane zaposlenika > prigovor zaposlenika verificirano od vanjskog izvora > ovjerio vanjski izvor istraživanje provedeno od strane vanjskih stručnjaka > […]

Nastavi čitati

Jezična pogreška br. 94: sličiti vs. ličiti

prije 6 godina

Glagol ličiti znači premazivati bojom zidove i ne možemo ga upotrebljavati u značenju podsjećati izgledom na koga ili što. U tome značenju treba upotrebljavati glagol sličiti. Npr.: Petra liči ocu. -> Petra sliči ocu. Glagol sličiti upotrebljava se s dopunom u dativu i nikad nema uza se prijedlog na. Npr.: Sliči na brata. -> Sliči […]

Nastavi čitati