Jezična pogreška br. 43: Enklitike

Ciklopea prije 8 godina Komentiraj
101-najpogostejša-jezikovna-napaka
101 najpogostejša jezikovna napaka

Enklitike su riječi koje se u izgovoru naslanjaju na riječi ispred sebe, najčešće skraćeni oblici pomoćnoga glagola biti: sam, si, je, smo, ste, su i pomoćnoga glagola htjeti: ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će.

O mjestu enklitike postoje mnoga pravila. Najčešće se griješi tako da se enklitika stavlja ispred glagola tamo gdje mora stajati iza njega, npr.

Slične odluke su važne i u ostalim područjima. > Slične odluke važne su i u ostalim područjima.; Slične su odluke važne i u ostalim područjima.

Cijena ručnika je snižena. > Cijena ručnika snižena je.; Cijena je ručnika snižena.

Sličnu akciju smo imali prije nekoliko godina. > Sličnu akciju imali smo prije nekoliko godina.; Sličnu smo akciju imali prije nekoliko godina.

Povratno informiranje je dvosmjeran proces. > Povratno informiranje dvosmjeran je proces.; Povratno je informiranje dvosmjeran proces.

Od dvaju dopuštenih modela prvi, u kojemu je red riječi stilski neobilježen, svakako je prikladniji za administrativni stil i poslovnu komunikaciju. Posve je neprimjereno poslovnoj komunikaciji enklitikom rastavljati ime i prezime, npr.

Maja je Petrović ušla u ured.

Ta rečenica treba glasiti:

Maja Petrović ušla je u ured.

Povezani članci

Jezična pogreška br. 23: pasiv u hrvatskom

prije 5 godina

U engleskome jeziku iznimno je česta uporaba pasivnih ustrojstava. Ta se ustrojstva, primjerice “od” ili “od strane” u hrvatskim prijevodima često prevode u pasivu i onda kad bi ih trebalo prevesti u aktivu: prigovor od strane zaposlenika > prigovor zaposlenika verificirano od vanjskog izvora > ovjerio vanjski izvor istraživanje provedeno od strane vanjskih stručnjaka > […]

Nastavi čitati

Jezična pogreška br. 94: sličiti vs. ličiti

prije 5 godina

Glagol ličiti znači premazivati bojom zidove i ne možemo ga upotrebljavati u značenju podsjećati izgledom na koga ili što. U tome značenju treba upotrebljavati glagol sličiti. Npr.: Petra liči ocu. -> Petra sliči ocu. Glagol sličiti upotrebljava se s dopunom u dativu i nikad nema uza se prijedlog na. Npr.: Sliči na brata. -> Sliči […]

Nastavi čitati