Jezična pogreška br. 41: Statut kojeg smo donijeli vs. statut koji smo donijeli

Ciklopea prije 8 godina Komentiraj
101-najpogostejša-jezikovna-napaka
101 najpogostejša jezikovna napaka

U hrvatskome jeziku kategorija živosti odražava se u akuzativu pridjeva i zamjenica koje se sklanjaju po pridjevnoj sklonidbi. Kod većine pridjeva i zamjenica ne griješi se, npr.: Vidio sam lijepoga dječaka, Imao sam takva prijatelja, ali: Vidio sam lijepi stol, Imao sam takav sat. Često se međutim griješi kad je riječ o akuzativu zamjenice koji, i to tako da se za neživo često upotrebljava akuzativ za živo (kojega), npr.:

To je statut kojega smo donijeli prije dva mjeseca. > To je statut koji smo donijeli prije dva mjeseca.

Povezani članci

Jezična pogreška br. 23: pasiv u hrvatskom

prije 5 godina

U engleskome jeziku iznimno je česta uporaba pasivnih ustrojstava. Ta se ustrojstva, primjerice “od” ili “od strane” u hrvatskim prijevodima često prevode u pasivu i onda kad bi ih trebalo prevesti u aktivu: prigovor od strane zaposlenika > prigovor zaposlenika verificirano od vanjskog izvora > ovjerio vanjski izvor istraživanje provedeno od strane vanjskih stručnjaka > […]

Nastavi čitati

Jezična pogreška br. 94: sličiti vs. ličiti

prije 5 godina

Glagol ličiti znači premazivati bojom zidove i ne možemo ga upotrebljavati u značenju podsjećati izgledom na koga ili što. U tome značenju treba upotrebljavati glagol sličiti. Npr.: Petra liči ocu. -> Petra sliči ocu. Glagol sličiti upotrebljava se s dopunom u dativu i nikad nema uza se prijedlog na. Npr.: Sliči na brata. -> Sliči […]

Nastavi čitati