Ciklopea Summer Reading List 2020

Ciklopea 4 years ago 6 min read

10 Ciklopea team members are sharing their summer reading favourites with you.

Like This Article? Subscribe to Receive More Via Email

  • receive a digest with new articles
  • up to 2 emails a month

Related Articles

Izvrsnost u poslovanju i briga o zaposlenicima

2 days ago

U današnjem poslovnom svijetu, pronalazak radnog okruženja koje potiče izvrsnost i kontinuirano ulaganje u razvoj zaposlenika su ključni faktori za uspjeh poduzeća. Nedavna radionica o upravljanju ljudskim potencijalima u mikro i malim poduzećima, organizirana od strane CEPOR-a, SELECTIO Grupe i Kluba poduzetnika seniora SENTOR, izdvojila je Ciklopeu kao primjer tvrtke koja se ističe u ovim područjima.

Continue reading